100 χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκδήλωση – Συζήτηση στη Θήβα, Πέμπτη 22 Ιουνίου