Επικοινωνία

Αθήνα / ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 57, 1ος όροφος (ΤΚ 10437)

Email:    [email protected]
Τηλ.:    210 5247227
Fax:    210 5247227

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση:    Κλεισούρας 4
Email:        [email protected]
Τηλ.:        2310 237938
Fax:        2310 237938