Νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Εργατική Πάλη: “Οι παρεμβάσεις της ΟΚΔΕ (ΣΣΠ) στο φοιτητικό κίνημα”

Οι παρεμβάσεις της ΟΚΔΕ (ΣΣΠ) στο φοιτητικό κίνημα:

Λευτέρης Παναγιωτάκος, Σωτήρης Καρδάσης, Κωνσταντίνος Διακάκης, Ελένη Μανωλιά

Χρονολογία Έκδοσης: Ιούλιος 2020

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να κάνει γνωστά στους αγωνιστές το ρόλο και τη δράση της ΟΚΔΕ στο ελληνικό φοιτητικό κίνημα.
Το φοιτητικό κίνημα, ιδιαίτερα μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ταξική πάλη, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί σημαντική κοιτίδα αγώνων και κυρίως οι ριζοσπαστικές ιδέες και η επιρροή της άκρας αριστεράς είναι πολύ σημαντικές. Με την αίγλη της εξέγερσης, αλλά και με τους σκληρούς νικηφόρους αγώνες του, με βασικούς σταθμούς το 1979, 1991, 2006 και 2007, αποτέλεσε πολλές φορές ανάχωμα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
…………………………………………………………
Παρ’ όλο που τα μέλη της ΟΚΔΕ στη διάρκεια αυτών των 45 χρόνων έχουν συμμετάσχει στο φοιτητικό κίνημα κατά καιρούς και μέσω διάφορων μετωπικών σχηματισμών (Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών, ΕΑΑΚ κλπ), πάντοτε διατηρούσαν και τη δική τους ξεχωριστή οργάνωση. Με αυτήν την έννοια, έχει επιλεγεί σε αυτό το βιβλίο να παρουσιάζονται σαν ΣΣΠ.
Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που παρουσιάστηκε κατά τη συγγραφή , ήταν η ισορροπία που έπρεπε να κρατηθεί ανάμεσα στην παρουσίαση της δράσης και των θέσεων της ΣΣΠ από τη μία, και της ανάλυσης της πολιτικής κατάστασης, των επιθέσεων στην εκπαίδευση, των αντιστάσεων του φοιτητικού κινήματος από την άλλη. Παρ’ όλο που το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξούσε να είναι μια ιστορική καταγραφή του φοιτητικού κινήματος στην Ελλάδα, αποδείχθηκε στην πράξη ότι το πρώτο ήταν αδύνατο χωρίς το δεύτερο. Απαιτήθηκαν χρόνια έρευνας, συνεντεύξεων με παλιούς αγωνιστές, διασταύρωση στοιχείων, που ήταν εξαιρετικά δύσκολα ειδικά για χρονικές περιόδους μακρινές.
Τη συγγραφή του δεν την ανέλαβαν ιστορικοί, αλλά φοιτητές, μέλη της ΣΣΠ, ενεργοί στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα. Ο Λευτέρης Παναγιωτάκος (Μαθηματικό ΕΚΠΑ), ο Σωτήρης Καρδάσης (Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ), Κωνσταντίνος Διακάκης (Φυσικό ΑΠΘ), η Ελένη Μανωλιά (Φυσικό ΑΠΘ).
………………………………………………………….
Η έκδοσή του, δεν καλύπτει κατά τη γνώμη μας μόνο ένα κοινό περιορισμένο, που ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορία της ΣΣΠ. Μέσα από την καταγραφή και ανάλυση της πορείας του φοιτητικού κινήματος στη χώρα μας, μπορεί κανείς όχι μόνο να αντλήσει την απαραίτητη έμπνευση, αλλά και να δει τα προβλήματα που το έχουν οδηγήσει στη σημερινή άσχημη κατάσταση. Ζητούμενο για μας, είναι αυτό το βιβλίο να συμβάλλει στην πολιτική συζήτηση γύρω από τους τρόπους με τους οποίους το φοιτητικό κίνημα θα αξιοποιήσει τη μακρά και λαμπρή ιστορία του, για να προχωρήσει στην ανασυγκρότηση και ανασύνθεσή του.

Από τον Πρόλογο