Ιωάννινα: Νέα παράσταση Διαμαρτυρίας στα BRUNO Coffee Stores για την απόλυση συναδέλφου, Παρασκευή 31/5

Στα «BRUNO» ζητάμε άδεια καλοκαιριού και παίρνουμε απόλυση…

ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ!

 –

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Παρασκευή  31/5, 11:00 π.μ.

NIKOΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΝΑΤΟΛΗ)

– 

OΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ