Κριτική στον Ευρωκομμουνισμό – Ερνέστ Μαντέλ

Κριτική στον Ευρωκομμουνσμό – Ερνέστ Μαντέλ

Χρονολογία Έκδοσης: Νοέμβρης 2018

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 11 δοκίμια πάνω στον ευρωκομουνισμό, από τα οποία πέντε γράφτηκαν σε διάφορες στιγμές για να δημοσιευτούν στην επιθεώρηση «Ινπρεκόρ» (πρόκειται για τα κεφάλαια 2, 3, 5, 7 και 10). Ξαναπλάστηκαν λίγο για να αποτελέσουν ένα σύνολο με τα άλλα έξι, που γράφτηκαν ειδικά για τούτο το βιβλίο.  Παρά τι ς διαφορετικές ημερομηνίες της συγγραφής τους, αυτά τα δοκίμια στο σύνολό τους, κατά την άποψη μας, αποτελούν μια συνεκτική ανάλυση του ευρωκομμουνισμού, της προέλευσης του και των βαθύτερων ιστορικών ριζών του, της σημασίας του μέσα στα πλαίσια της βαθιάς κρίσης που συγκλονίζει τ ην  καπιταλιστική κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη, των δεσμών του με τη γενική κρίση του σταλινισμού και των αντίκτυπων του μέσα στην ΕΣΣΔ και στις «λαϊκές δημοκρατίες».

 

Ερνέστ Μαντέλ, 18 Οκτώβρη 1977