Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: Όχι στο Νέο Λύκειο των ταξικών φραγμών!

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΝΕΟ» ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ!

14χρονο ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

 –

Μετά από ελιγμούς και παζάρια πολλών μηνών, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε τη νέα μορφή της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθαρά για λόγους τακτικής, άφησε για αργότερα τις ανακοινώσεις για τις δύο πρώτες τάξεις του ΓΕΛ. Η γενική κατεύθυνση και ο στόχος των κυβερνητικών σχεδίων (όπως και όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, που προηγήθηκαν ή που θα ακολουθήσουν) είναι η συρρίκνωση του δημόσιου δωρεάν Λυκείου, ο μαζικός αποκλεισμός των παιδιών των πιο φτωχών και αδύναμων στρωμάτων από αυτό, ο περιορισμός της ροής μαθητών προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, βέβαια, η μαζική περικοπή δαπανών και θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών.

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:

Η κατάργηση των πανελλαδικών και

Η ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ    

Στην ουσία, πρόκειται για μια βίαιη προσαρμογή του εκπαιδευτικού μηχανισμού (ξεκινά από το Λύκειο, αλλά θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες βαθμίδες) στην εφιαλτική πραγματικότητα της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, της μαζικής καταστροφής της παραγωγικής βάσης της χώρας, της κοινωνικής καταστροφής που έχουν επιφέρει τα μνημόνια. Από τη σκοπιά των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου, η διατήρηση του σημερινού (έστω και προβληματικού) επιπέδου και της μαζικότητας της δημόσιας εκπαίδευσης είναι πολύ απλά μια άχρηστη και ακριβή υπόθεση, από τη στιγμή που αφορά νέες γενιές για τις οποίες προδιαγράφουν ένα μέλλον περιθωριοποίησης ή, στην καλύτερη περίπτωση, μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Γαβρόγλου:

α) Η Γ’ Λυκείου μετατρέπεται σε τάξη καθαρά προπαρασκευαστικού χαρακτήρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ουσιαστικά ένα είδος «φροντιστηρίου». Θα διδάσκονται μόνο 4 μαθήματα (συν τα Θρησκευτικά, τη Φυσική Αγωγή και ένα μάθημα επιλογής – ειδικό μάθημα), δηλαδή τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές, από 6 ώρες το καθένα. Η ύλη που καλείται να καλύψει  ένας υποψήφιος για την τριτοβάθμια διογκώνεται, η παραπαιδεία εκτοξεύεται και η πρόσβαση στις σπουδές δυσκολεύει στο έπακρο για τα παιδιά φτωχών, αλλά και μεσαίων στρωμάτων.

β) Πριν τις πανελλαδικές, θα διεξάγονται απολυτήριες εξετάσεις, στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τα θέματα σε αυτές δεν θα διαμορφώνονται ενδοσχολικά από τους διδάσκοντες καθηγητές, όπως γίνεται τώρα, αλλά από συνεργασία πολλών καθηγητών από όλα τα σχολεία της περιοχής, σε επίπεδο δήμου ή νομού. Οι καθηγητές θα προετοιμάζουν έναν αριθμό θεμάτων, από τα οποία θα επιλέγονται κάποια με κλήρωση (φυσικά εδώ υπάρχουν πάρα πολλά σημεία προς διευκρίνιση για τη διαδικασία, όπως και για τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων). Τα ονόματα των μαθητών θα καλύπτονται, όπως στις πανελλαδικές, και τα γραπτά θα διορθώνονται από καθηγητές άλλων σχολείων. Από τη βαθμολογία σε αυτές τις εξετάσεις θα προκύπτει το 60% του τελικού βαθμού του απολυτηρίου, ενώ το 40% θα διαμορφώνεται από τους βαθμούς των δύο τετραμήνων σε όλα τα μαθήματα. Στη συνέχεια, ο τελικός βαθμός του απολυτηρίου θα μετράει κατά 10% στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια (το 90% θα προκύπτει από τις πανελλαδικές).

Συνεπώς, η λήψη του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου θα περνάει πλέον από εξετάσεις σχεδόν πανελλαδικού τύπου, με πολύ αυξημένο επίπεδο δυσκολίας και πολύ μεγαλύτερη ύλη σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών θα κατευθυνθεί προς τα ΕΠΑΛ και τελικά, μετά από μια ανάλογη εξεταστική σκλήρυνση και εκεί, προς σχολές φτηνής κατάρτισης και μαθητείας ή (για το σύνολο ουσιαστικά των μαθητών από τα πιο φτωχά και αδύναμα στρώματα) θα οδηγηθεί στην εγκατάλειψη του σχολείου. Έτσι, υλοποιείται ο στρατηγικός στόχος κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου για το τέλος του μαζικού δημόσιου δωρεάν Λυκείου, που είχε κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας. Η συρρίκνωση του Λυκείου, σε συνδυασμό με τη μείωση των συνολικών ωρών διδασκαλίας (στη Γ’ τάξη μειώνονται από 32 σε 27, σύντομα θα υπάρξει ανάλογη μείωση και στις άλλες δύο τάξεις) θα πετάξει έξω σχεδόν το σύνολο των αναπληρωτών που εργάζονται σήμερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα οδηγήσει σε εκρηκτικές υπεραριθμίες και βίαιες μετακινήσεις και θα ανοίξει τον δρόμο για απολύσεις μονίμων.

γ) Επαναφέρεται η απαράδεκτη ρύθμιση να μετράει στον τελικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων, δημιουργώντας μια νοσηρή κατάσταση στις σχέσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, το ποσοστό στο οποίο θα μετράει ο βαθμός του απολυτηρίου (άρα και οι βαθμοί τετραμήνων) θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, «καθώς θα εμπεδώνεται το νέο σύστημα».

δ) Η «καινοτομία» του σχεδίου Γαβρόγλου είναι ότι οι μαθητές, στο τέλος της Β’ Λυκείου (Ιούλιο), θα δηλώνουν έναν αριθμό σχολών (περίπου 10) για τις οποίες ενδιαφέρονται. Μετά από τη συλλογή των προτιμήσεων των μαθητών πανελλαδικά, θα καθορίζονται οι σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ στις οποίες, λόγω «χαμηλής ζήτησης», οι μαθητές θα μπορούν να εισάγονται μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου (το οποίο θα αποκτούν πλέον με εξετάσεις σε επίπεδο δήμου ή νομού και όχι με ενδοσχολικές εξετάσεις). Για τις υπόλοιπες σχολές, θα είναι απαραίτητη η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στην πραγματικότητα όμως, οι επιλογές των μαθητών περιορίζονται, καθώς τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου θα πρέπει να δηλώσουν είτε ότι δεν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές και θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο στις σχολές με πρόσβαση μέσω του βαθμού του απολυτηρίου (που δήλωσαν τον Ιούλιο), είτε ότι θα διεκδικήσουν εισαγωγή σε σχολές μέσω πανελλαδικών, χάνοντας όμως τη δυνατότητα να δηλώσουν κάποιες από τις σχολές «ελεύθερης πρόσβασης». Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούν να δηλώνουν σχολές από ένα μόνο επιστημονικό πεδίο (αυτό που αντιστοιχεί στην ομάδα προσανατολισμού που επέλεξαν).

Μέσω αυτού του μηχανισμού θα δημιουργηθεί ένα όλο και διευρυνόμενο σύνολο σχολών «δεύτερης» και «τρίτης» κατηγορίας, παρέχοντας και την κοινωνική νομιμοποίηση για συγχωνεύσεις, κλεισίματα και τη γενική συρρίκνωση και υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία αυτή συνδέεται και με την προώθηση των διετών προγραμμάτων κατάρτισης, που δημιουργούνται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ με τον νόμο Γαβρόγλου και προορίζονται να υποκαταστήσουν και να υπονομεύσουν κάθε έννοια πτυχίου με συγκροτημένο επιστημονικό περιεχόμενο και επαγγελματικά δικαιώματα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

με το «νέο» Λύκειο, την προώθηση της αξιολόγησης, το πογκρόμ κατάργησης τμημάτων σε όλη τη χώρα, τους μηδενικούς διορισμούς, η επίθεση στη δημόσια δωρεάν παιδεία, στα εργασιακά μας δικαιώματα και στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας κλιμακώνεται και αποκτά στρατηγικά χαρακτηριστικά. Η επιβίωση του δημόσιου σχολείου και της θέσης μας μέσα σε αυτό απαιτεί πλέον να καταπιαστούμε επίμονα και αποφασιστικά με την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος στην εκπαίδευση και την επίλυση των προβλημάτων του. Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών καλεί να προωθήσουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης των σωματείων μας με στόχο την ενεργοποίηση όλο και περισσότερων συναδέλφων και τη δημιουργία Επιτροπών Αγώνα και Απεργιακών Επιτροπών, με καθήκοντα την ενημέρωση των συναδέλφων, τη στήριξη των Γενικών Συνελεύσεων, την αποτελεσματική προετοιμασία ενός ανυποχώρητου αγώνα διαρκείας για να ανατραπούν τα εφιαλτικά κυβερνητικά σχέδια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού του αγώνα είναι να οικοδομήσουμε ένα Πανεκπαιδευτικό Μέτωπο με γονείς – μαθητές – φοιτητές – εργαζόμενους για τη σωτηρία της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

6945803789e-mail: [email protected]