Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: μνημονιακή επιταγή η μαθητεία στα ΕΠΑΛ

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΑ ΕΠΑΛ. ΝΟΚ-ΑΟΥΤ ΧΤΥΠΗΜΑ:

  • στη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση

  • στα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα της νέας γενιάς και των εκπαιδευτικών

Η άθλια μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σε αγαστή συνεργασία με τους δανειστές επιχειρούν την κατεδάφιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, μέσω των προαπαιτούμενων της 2ης αξιολόγησης. Αυτά περιλαμβάνουν την κατάργηση των Σ.Σ.Ε, τη δραματική μείωση των μισθών και την κατάργηση των τριετιών, την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, την άρση μονιμότητας στο δημόσιο κ.α. Ιδιαίτερο μένος δείχνουν για τη νέα γενιά, καθώς με τον υποκατώτατο μισθό, την “part time”, τη μαύρη και απλήρωτη εργασία, τους συμβασιούχους και τους «ωφελούμενους» στο δημόσιο κ.α. επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο εργαζόμενου με δικαιώματα δουλοπάροικου.

Σε αυτή τους την επίθεση εντάσσεται και το 4ο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας στα ΕΠΑΛ, που αποτελεί τις δεσμεύσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση στο 3ο μνημόνιο και που υλοποιούν ευρύτερες στρατηγικές των ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΕΕ. Στο μνημόνιο περιγράφεται ότι: «στόχος είναι: α) να υπάρξει μαθητεία για την πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης, β) η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με αύξηση της επιχειρηματικότητας και συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Επίσης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016, και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ΕΕΚ, με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν.4186/2013), η κυβέρνηση: α) θέσπισε ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, β) δημιούργησε ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, γ) δρομολόγησε πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016, δ) διασφάλισε μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών στον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών και μεγαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης». Τώρα, προχωρά στο τελικό βήμα, «χαράσσοντας ολοκληρωμένο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και ΙΕΚ) και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών των ΕΠΑΛ».

Η «τάξη μαθητείας» απευθύνεται σε πτυχιούχους της τεχνικής εκπαίδευσης μέχρι 24 ετών, οι οποίοι δεν σπουδάζουν και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Η μαθητεία διαρκεί 9 μήνες και περιλαμβάνει: α) 4 ημέρες/εβδομάδα (28 ώρες) «εκπαίδευση» στο χώρο εργασίας και β) 1 ημέρα (7 ώρες) μαθήματα ειδικότητας στο σχολείο. Η ημερήσια αποζημίωση των μαθητών της τάξης μαθητείας ορίζεται στο 75% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη δηλαδή 17,12€ μεικτά. Τα 6,12€ της αποζημίωσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση. Τα υπόλοιπα 11€ θα καταβάλλονται από το υπουργείο Παιδείας στους μαθητές μόνο μέσω e-banking. Οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών άρα ο μαθητής θα πληρώνεται 16,84€ καθαρά, ενώ για τον εργοδότη ο εργαζόμενος θα στοιχίζει μόνο 9,35€(!!!) Στο τέλος και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης ο μαθητής θα παίρνει πτυχίο επιπέδου 5.

Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο ότι η μαθητεία:

  • θα προσφέρει φθηνό-τζάμπα εργατικό προσωπικό σε όσες επιχειρήσεις (π.χ τουριστικές) έχουν απομείνει στην χώρα μας. Θα οδηγήσει στην ανεργία εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, θα συμπιέσει μισθούς και δικαιώματα προς τα κάτω και θα μειώσει τις προσλήψεις ανέργων αφού κάθε χρόνο θα προστίθενται νέες «στρατιές» μαθητευόμενων. Το επιχείρημα ότι μέσω της μαθητείας θα ενταχθούν πιο εύκολα οι νέοι στην αγορά εργασίας ακούγεται τουλάχιστον ως ανέκδοτο, τη στιγμή που οι μνημονιακές πολιτικές των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ έχουν οδηγήσει στο κόκκινο την ανεργία στους νέους (πάνω από 60%) και διαλύουν πλήρως την παραγωγική βάση της χώρας.

  • κυρίως θα καλύπτει θέσεις εργασίας σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες (νοσοκομεία, δήμους κτλ). Έτσι, η κυβέρνηση θα «λύσει» το πρόβλημα της «υποστελέχωσης» σχεδόν όλων των δημόσιων υπηρεσιών (6500 θέσεις μαθητείας πανελλαδικά στον δημόσιο τομέα), αντί να κάνει μόνιμους διορισμούς με πλήρη δικαιώματα. Προφανώς και ουδείς λόγος γίνεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ή για τον όλο και αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων με επισφαλείς και πρόσκαιρες θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

  • χτυπά τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα της νεολαίας. Το υπουργείο επιχειρεί να υποβιβάσει την παροχή στέρεας και δομημένης γνώσης, να την αντικαταστήσει με χρηστικές δεξιότητες. Προσπαθεί να κάνει στροφή από την εκπαίδευση στη φθηνή και γρήγορη κατάρτιση, με βάση τη ζήτηση (δηλ. τις ανάγκες της υποτιθέμενης αγοράς).

  • υποβαθμίζει – ιδιωτικοποιεί – διαλύει περαιτέρω τη δημόσια τεχνική εκπ/ση. Μετά την μείωση των τομέων και των ειδικοτήτων, τη συρρίκνωση του ωρολογίου προγράμματος των ΕΠΑΛ, την επιβολή του κόφτη μαθητών – τμημάτων – εκπ/κών (με τον «χαρακτηρισμό φοίτησης» στο τέλος του Α΄τετραμήνου αντί στο τέλος της χρονιάς) και την επανεξέταση κάθε χρόνο των τομέων και ειδικοτήτων που θα λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ με βάση τη ζήτηση και τις «ανάγκες» της τοπικής κοινωνίας, έρχεται να ολοκληρώσει την επίθεση με τον θεσμό της μαθητείας. Όμως δεν σταματά εκεί, με βάση τα πορίσματα του «Εθνικού Διαλόγου» και τις προτάσεις του ΙΕΠ για τις αλλαγές στα λύκεια, τα ΕΠΑΛ θα οδηγηθούν σε τρομακτική συρρίκνωση και πιθανόν σε οριστικό κλείσιμο. Η Α΄ τάξη ΕΠΑΛ θα είναι κοινή με τα ΓΕΛ, άρα δεν θα υπάρχει λόγος για τους μαθητές να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ. Επίσης τα ΕΠΑΛ θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά λειτουργίας με τα ΓΕΛ (πανελλαδικές εξετάσεις, Εθνικό Απολυτήριο κ.τ.λ.), άρα εντάσσονται και αυτά στο σχεδιασμό του Υπουργείο για Λυκειακή Βαθμίδα των λίγων και «εκλεκτών». Η πλειοψηφία των μαθητών που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά θα οδηγηθούν στη μη τυπική εκπαίδευση, δηλαδή στις Επαγγελματικές Σχολές και μέσω αυτών στη μαθητεία.

  • χτυπά τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Στενά συνδεδεμένο με τη μαθητεία είναι και το μέτρο του «χαρακτηρισμού φοίτησης» στο τέλος του Α΄τετραμήνου. Οι εκπαιδευτικοί που θα περισσεύουν θα εξαναγκαστούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της μαθητείας. Έτσι και στα ΕΠΑΛ θα αλλάξει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, και θα μετατραπεί σε «επόπτη εργασίας», που θα «επιβάλλει» την τήρηση της νομοθεσίας στις επιχειρήσεις (αυτό που δεν έχει καταφέρει ή δεν θέλει να επιβάλει καμία κυβέρνηση θα το πετύχουν οι εκπαιδευτικοί;;;) και το σχολείο θα μετατραπεί σε γραφείο ενοικίασης εργαζομένων. Το ωράριο των καθηγητών καταστρατηγείται, αφού η εποπτεία δεκάδων μαθητών σε διάφορες επιχειρήσεις αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες. Τέλος ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για μετακινήσεις και κινητικότητα.

Κατάπτυστη η θέση της ΟΛΜΕ – Ενάντια σε ψηφισμένες θέσεις του κλάδου

Δεν ξαφνιάζει πλέον η στάση της ΟΛΜΕ και για τη μαθητεία. Έρχεται ως συνέχεια της στάσης της στα άλλα δύο ζητήματα εφαρμογής του 3ου μνημονίου στην εκπαίδευση («Θεματική Εβδομάδα» στα γυμνάσια και «Δημιουργικές Εργασίες» στα λύκεια), που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Με τις εσκεμμένες ολιγωρίες και καθυστερήσεις, η ΟΛΜΕ ουσιαστικά διατυμπανίζει ότι συμφωνεί με το Υπουργείο και στα δύο ζητήματα και στο μόνο που αντιδρά είναι η ταχύτητα και η προχειρότητα στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Έτσι, άφησε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων χωρίς ενημέρωση για το τι σημαίνουν αυτά τα μέτρα, χωρίς καμία στήριξη και χωρίς κανένα σχέδιο αντίστασης και αγώνων. Επιπλέον, με την κατάπτυστη ανακοίνωσή της περί συνδικαλιστικής κάλυψης όποιων συναδέλφων θελήσουν να μην συμμετάσχουν π.χ. στις «Δημιουργικές Εργασίες», ενισχύει την ατομικότητα και όχι την συλλογική δράση και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις ήδη λαβωμένες σχέσεις (από την αυτοαξιολόγηση) μεταξύ των συναδέλφων μέσα στους συλλόγους διδασκόντων.

Στο ζήτημα όμως της μαθητείας είναι απορίας άξια η ευκολία με την οποία, η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ(ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ), διαστρεβλώνει και ουσιαστικά καταργεί ιστορικές διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος (π.χ. για την καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης συν 2 χρόνια προσχολικής αγωγής κ.α.)και παρουσιάζει τη μαθητεία ως κομμάτι των θέσεων της ΟΛΜΕ. Με λίγα λόγια για μία ακόμη φορά, παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός, βάζουν πλάτες στην κυβέρνηση για να περάσει τα μέτρα του 3ου Μνημονίου στην εκπαίδευση.

ΚΑΤΑΨΗΦΙZΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ