Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: Η Δημόσια Εκπαίδευση στο στόχαστρο της κυβέρνησης

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ!

Το υπουργείο παιδείας προσπαθώντας να υλοποιήσει τις μνημονιακές του δεσμεύσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη μέση της σχολικής χρονιάς στέλνει εφαρμοστικές εγκυκλίους για την εκπόνηση «Δημιουργικών» Εργασιών (ΔΕ )στα γενικά Λύκεια, για την υλοποίηση της «Θεματικής Εβδομάδας» (ΘΕ) στα Γυμνάσια και για τη μαθητεία στα ΕΠΑΛ. Στόχος η διάλυση – ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ» ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Το υπουργείο ξεπαγώνοντας το Π.Δ 46/2016 (το οποίο είναι αντιγραφή αντίστοιχου Π.Δ 60/2006, το οποίο δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί ποτέ) έρχεται να υλοποιήσει ότι δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι ορίζει: α) ότι οι ΔΕ είναι υποχρεωτικές για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, β) τη διαδικασία επιλογής των θεμάτων και των καθηγητών από τους μαθητές, γ) ότι οι ΔΕ θα εκπονηθούν, θα συγγραφούν και θα παρουσιαστούν μέσα σε δύο μέρες(!!!) με αλλαγή του ημερήσιου προγράμματος, δ) ότι αφορούν τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ε) ότι συνεκτιμώνται στην ποσοτική βαθμολογία του τετραμήνου του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα, μόνο εφόσον αποτιμηθούν θετικά (ενώ οι ΔΕ θα αξιολογηθούν με συγκεκριμένες κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης), στ) ότι θα δημιουργηθεί προσωπικός φάκελος για κάθε μαθητή, ζ) ότι εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μόνο στην Γ΄ Λυκείου και αυτοί που δεν διδάσκουν γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και η) ότι ο ελάχιστος αριθμός ΔΕ που θα εποπτεύει κάθε καθηγητής είναι 10!

«Ξεχνάει» όμως να μας πει το Υπουργείο: α) σε ποιες βιβλιοθήκες θα γίνει η ερευνητική δουλειά, αφού οι σχολικές βιβλιοθήκες ή είναι ανύπαρκτες ή υπολειτουργούν και β) σε ποια εργαστήρια θα γίνει η αναζήτηση πληροφοριών, η συγγραφή και η παρουσίαση των εργασιών αφού κάθε σχολείο διαθέτει ένα εργαστήριο με 12Η/Υ τις περισσότερες φορές απαρχαιωμένο και απαξιωμένο (αφού πέρσι καταργήθηκε η μείωση ωραρίου στους υπεύθυνους εργαστηριών πληροφορικής).

Ας δούμε λοιπόν σε τι στοχεύει το Υπουργείο με τις ΔΕ:

 • Προλειαίνουν το έδαφος για την εφαρμογή της νέας μνημονιακής μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση. Οι αλλαγές για το «Νέο Λύκειο» και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα βασίζονται στις προτάσεις του ΟΟΣΑ, του ΙΕΠ και τα πορίσματα του υποτιθέμενου Εθνικού Διαλόγου (Λιάκου και Γαβρόγλου). Σε όλα τα παραπάνω η ΔΕ είναι βασική προϋπόθεση για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.

 • Με την δυνατότητα που δίνει στους μαθητές να διαλέγουν καθηγητή, υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν πελατειακές σχέσεις και θα δώσει άλλο ένα μετρήσιμο μέγεθος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αλλά και της σχολικής μονάδας.

 • Με τη θεσμοθέτηση του ατομικού φακέλου του μαθητή, εισάγεται μια νέα μορφή σκληρής και ταξικής αξιολόγησης του μαθητή που θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του – σε αντίθεση με ό,τι ευαγγελίζεται το Υπουργείο, ότι εισάγει μέσω των ΔΕ την περιγραφική αξιολόγηση για πρώτη φορά.

 • Φορτώνει με ακόμα περισσότερη εκτός ωραρίου-απλήρωτη εργασία τους εκπαιδευτικούς (γραφειοκρατική και διδακτική) και τους προετοιμάζει για το «Νέο Λύκειο» των λίγων και εκλεκτών καθηγητών και εκπαιδευτικών.

 • Όσο για τα περί «καλλιέργειας ερευνητικού πνεύματος», με βάση τις οδηγίες του Ι.Ε.Π, δίνεται μεγάλη έμφαση στην εκπόνηση της εργασίας που αποτελεί μία τυποποιημένη διαδικασία (δίνονται συγκεκριμένα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν μαθητές και καθηγητές) και υποβαθμίζεται το αντικείμενο, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της έρευνας. Και τέλος, είναι το λιγότερο υποκριτικό το υπουργείο να μιλά περί «αξιοποίησης των ενδιαφερόντων, των κλίσεων κ.α. των μαθητών» όταν στην ουσία το μόνο κίνητρο που τους δίνει είναι η βελτίωση της βαθμολογίας στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Μετά από πρόταση του ΙΕΠ, μία ακόμη «καινοτόμα» ιδέα του υπουργείου καλούνται να εφαρμόσουν υποχρεωτικά οι σύλλογοι διδασκόντων των γυμνασίων. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Θ: με τον τίτλο «Σώμα και ταυτότητα» στις ενότητες: διατροφή και ποιότητα ζωής, πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και έμφυλες ταυτότητες. Η πρόταση – σχέδιο υλοποίησης του συλλόγου διδασκόντων πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου.

Κάτω από τον μανδύα του προοδευτισμού και πίσω από τις βαρύγδουπες εκφράσεις περί «καινοτομίας», «δημιουργικότητας», «προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των παιδιών» κ.α. κρύβεται η πραγματικότητα της εφαρμογής των μνημονίων στο δημόσιο σχολείο. Η μνημονιακή πραγματικότητα είναι ότι:

 • τη στιγμή που η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ εφαρμόζουν πολιτικές που έχουν αυξήσει δραματικά τη φτώχεια και την ανεργία, που έχουν ισοπεδώσει τα δημόσια νοσοκομεία, που αφήνουν στην καλή θέληση των «φιλανθρωπικών» ιδρυμάτων τη σίτιση των μαθητών, είναι τουλάχιστον υποκριτικό αν όχι άθλιο να ισχυρίζεται το υπουργείο ότι η ΘΕ θα «προάγει την υγεία και την ευημερία των μαθητών»

 • τα θέματα της ΘΕ αποτελούν βασικές ενότητες των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας, της Βιολογίας, των Project κ.α, που μείωσαν (χωρίς κανένα επιστημονικό – παιδαγωγικό κριτήριο) πέρσι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και της εξοικονόμησης προσωπικού. Βασικές ενότητες μαθημάτων αποκόπτονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα ολόκληρης της σχολικής χρονιάς και τώρα μετατρέπονται σε προγράμματα μιας εβδομάδας.

 • ανοίγει η δυνατότητα εμπλοκής φορέων εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας(μέσα από κατάλογο που θα συντάξει το Ι.Ε.Π), δηλαδή ανοίγει ο δρόμος για να εμπλέκονται στο πρόγραμμα και στο περιεχόμενο του σχολείου και οι Μ.Κ.Ο.

 • το υπουργείο κάνει ξεκάθαρο ότι μέσω της ΘΕ επιτυγχάνεται και η αυτονομία της σχολικής μονάδας(βλέπε κατηγοριοποίηση – κλείσιμο σχολείων).

 • η σχετική εγκύκλιος υποδεικνύει πως θα τυποποιηθούν (με δείκτες, ελεγχόμενο πλαίσιο κ.λ.π) και πως θα γίνουν μετρήσιμα τα αποτελέσματα της υλοποίησης των όποιων δράσεων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.

 • μέσα από τις ΘΕ επιχειρεί να υποβιβάσει την παροχή στέρεας και δομημένης γνώσης, να την αντικατασήσει με χρηστικές δεξιότητες, να την κατακερματίσει σε «διδακτικά πακέτα», που στην συνέχεια θα πουλιούνται από τους καθηγητές – πλασιέ στους μαθητές – πελάτες.

 • φορτώνει στις πλάτες των συλλόγων διδασκόντων πρόσθετα γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους, σε μία περίοδο που το μόνιμο και σταθερό προσωπικό μειώνεται ακόμη περισσότερο. Περιφρονεί τον προγραμματισμό των Συλλόγων Διδασκόντων, που έχουν ήδη κάνει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις, επισκέψεις κ.α. με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες του κάθε σχολείου. Στην πραγματικότητα η ΘΕ παραβιάζει το ωράριο των εκπαιδευτικών.

 • Να πάρει τώρα πίσω τις εγκυκλίους το Υπουργείο Παιδείας!
 • Η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ να βγάλουν άμεσα κείμενο, με το οποίο όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να αρνηθούν να υλοποιήσουν τις εγκυκλίους και να καλέσουν γενικές συνελεύσεις με προτάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις και αποχή κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων της «Θεματικής Εβδομάδας» και των «Ερευνητικών Εργασιών»

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ