Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο της Αξιολόγησης: Στόχος η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης

Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο της Αξιολόγησης: Στόχος η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης

 –

Από την Εργατική Πάλη Ιουλίου-Αυγούστου

 –

Μετά από μια πρώτη σημαντική ήττα που υπέστη η Κεραμέως στην προσπάθειά της να εφαρμόσει την λεγόμενη «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, με την σχεδόν καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που κήρυξαν οι ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), αντεπιτίθεται τώρα με νέο νομοσχέδιο που φέρει τον παραπλανητικό τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού». Μέσα στο καλοκαίρι, με κλειστά σχολεία για την αποφυγή των αντιδράσεων, προωθείται η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η αυτονομία της σχολικής μονάδας, το πολλαπλό βιβλίο ενώ ενισχύεται ο ρόλος του διευθυντή που είναι πλέον μάνατζερ (μπορεί να διαθέτει το κτίριο και τις υποδομές του δημόσιου σχολείου σε «τρίτους», με σκοπό να αποκομίσει πόρους για τη λειτουργία του), αξιολογητής των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και αυτός που ορίζει τους Ενδοσχολικούς Συντονιστές, τους Μέντορες και τους Υποδιευθυντές.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μετά την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ακολουθεί η ατομική αξιολόγηση, η οποία θα γίνεται σε τρία στάδια:

1) Η γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου των εκπαιδευτικών θα αποτιμάται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης ανά 4 έτη.

2) Το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης θα αποτιμάται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, επίσης ανά τετραετία.

3) Η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια θα αποτιμάται και από τον Διευθυντή και από τον Σύμβουλο, ανά διετία.

Η βαθμολογία είναι περιγραφική και περιλαμβάνει τις βαθμίδες: μη ικανοποιητικός, ικανοποιητικός, πολύ καλός, εξαιρετικός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, μετά από τη συνάντησή της με την Υπουργό, το μοντέλο της αξιολόγησης που προωθείται είναι «σκληρό, με τιμωρίες ακόμη και με απολύσεις». Στην περίπτωση που ο δόκιμος εκπαιδευτικός αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικός», κατά την αξιολόγηση που γίνεται στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, δεν μονιμοποιείται.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, κάθε σχολική μονάδα υποχρεούται να λειτουργεί ιστοσελίδα στην οποία, εκτός από πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, πρέπει να αναρτώνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης, μαζί με τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης, θα δημοσιοποιούνται, ώστε να δώσουν στον γονιό-πελάτη τις πληροφορίες που θα χρειάζεται για την «ελεύθερη επιλογή» του ιδιωτικοποιημένου πλέον σχολείου.

Συνολικά, η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος θα αξιολογείται με τη διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο διαγνωστικών τεστ σε Γλώσσα και Μαθηματικά, για τους μαθητές της Στ´ Δημοτικού και της Γ´ Γυμνασίου (Ελληνική PISA-Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών).

Η υπουργός Παιδείας, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αξιολόγηση γίνεται με στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού και της εκπαίδευσης γενικότερα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ενδιαφέρονται για το δημόσιο σχολείο, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουμε μάθημα. Έχουν καταδικάσει την εκπαίδευση σε μια χρόνια υποχρηματοδότηση, με μηδενικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών την τελευταία δεκαετία, με υποτυπώδη υλικοτεχνική υποδομή και εντελώς εγκαταλελειμμένους εργαστηριακούς χώρους και με κτίρια συχνά ακατάλληλα ή ανεπαρκή να καλύψουν τις ανάγκες. Με την αξιολόγηση θέλουν να φοβίσουν τους εκπαιδευτικούς και να φορτώσουν στην πλάτη μας όλα τα κακώς κείμενα του δημόσιου σχολείου, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση.

Η αξιολόγηση σε συνδυασμό με την αυτονομία της σχολικής μονάδας γίνεται πολύ επικίνδυνη για το μέλλον της εκπαίδευσης. Με την οικονομική αυτονομία επιδιώκεται η απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης ενώ με την παιδαγωγική αυτονομία σπάει ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και ενισχύεται έτσι η κατηγοριοποίηση των σχολείων. Επίσης, το πολλαπλό βιβλίο, εκτός από το ότι ανοίγει τον δρόμο για την κατάργηση του βιβλίου, σπάει και τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής και τις δυνατότητες του μαθητικού πληθυσμού. Η κατηγοριοποίηση των σχολείων είναι απαραίτητη για να μπορέσει να πουληθεί καλύτερα το προϊόν εκπαίδευση.

Η εφαρμογή της αξιολόγησης είναι βασική κατεύθυνση του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, που μαζί με την αυτονομία της σχολικής μονάδας πρόκειται να οδηγήσει την εκπαίδευση στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον χαμηλότερο δείκτη σχολικής αυτονομίας μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ και μια από τις ελάχιστες χώρες όπου με τους αγώνες μας υπερασπιστήκαμε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και συλλογικά με αποφάσεις των σωματείων μας εμποδίσαμε την εφαρμογή της αξιολόγησης σε όλες τις προσπάθειες που έγιναν από όλους τους υπουργούς Παιδείας, από το 1997 μέχρι σήμερα, και έτσι θα συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα.

Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών