Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Vodafone-Πάναφον: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ – Δεν χαρίζουμε τις δουλειές μας

Πρόγραμμα «εθελουσίας» εξόδου στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ – Δεν χαρίζουμε τις δουλειές μας

 –

Σήμερα το πρωί προσκληθήκαμε από τους εκπροσώπους της Διοίκησης σε συνάντηση «ενημέρωσης για εργασιακά θέματα». Συγκεκριμένα σημείωναν πως θέλουν «να συζητήσουμε την επίδραση από το μετασχηματισμό διαδικασιών, συστημάτων και αυτοματοποιήσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και τις πρωτοβουλίες που αυτή λαμβάνει σχετικά για τους εργαζόμενους». Η διοίκηση, μας ανακοίνωσε την ειλημμένη απόφασή της για την πραγματοποίηση προγράμματος «εθελουσίας εξόδου» στην Διεύθυνση του Customer για τους 125 (όπως είπαν) εργαζόμενους Vodafone στα τμήματα Back OfficeComplaint ManagementFixed Ordering που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσίας. Μας είπαν ότι το πρόγραμμα θα «τρέξει»  από σήμερα 4/6/2021 έως τις 25/6/2021.

Σε ανακοίνωση που βγήκε από το HR περιγράφονται τα λεγόμενα «κίνητρα» όπως τα ονομάζει η εταιρεία και καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να αποχωρήσουν από την εταιρία εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «εθελουσίας εξόδου», να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα μέσω Intranet. Τα «κίνητρα» είναι τα εξής:

  1. Καταβολή του ποσού ίσου με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης χωρίς προειδοποίηση.
  2. Καταβολή της λεγόμενης «πρόσθετης οικειοθελούς παροχής», η οποία περιλαμβάνει ένα ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα ανεργίας ενός έτους.
  3. Ένα επιπλέον ποσό σύμφωνα με τα εξής: εργαζόμενοι με συμπληρωμένα 10 έτη εργασίας στην Εταιρεία, θα λάβουν 6 μικτούς μισθούς και επιπρόσθετα α) 1 μισθό για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας (11έτη – 14έτη) β) 1,5 μισθό για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας (15έτη – 19έτη) γ) 2 μισθούς για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας (20έτη και άνω). Επίσης, για κάθε τέκνο ηλικίας έως και 25ετών, θα καταβάλλονται επιπλέον 2 μικτοί μισθοί. Η ηλικία των τέκνων δύναται να είναι άνω των 25 σε περίπτωση αναπηρίας τους.
  4. Εργαζόμενοι με συμπληρωμένο το 45ο έτος ηλικίας τους, θα λάβουν επιπρόσθετο 0,6 μικτό μισθό για κάθε επιπλέον συμπληρωμένο έτος ηλικίας.  
  5. Επέκταση του προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Metlife) για όλη την οικογένεια για ένα 6 μήνες.
  6. Το τελευταίο «κίνητρο» το παραθέτουμε αυτούσιο, όπως γράφτηκε στην ανακοίνωση της διοίκησης: «Πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματικής αποκατάστασης. Η Εταιρεία θα παρέχει πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω τρίτου συνεργάτη και για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καλύπτει την προετοιμασία, υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα αναζήτησης ευκαιριών στην αγορά εργασίας.». Σε ερώτηση των εκπροσώπων του Σωματείου αν εννοούν την δυνατότητα επαναπρόσληψης των συναδέλφων που θα αποχωρήσουν ως «ενοκιαζόμενους» σε άλλο τμήμα, μας απάντησαν αρνητικά κατηγορηματικά.

Να διευκρινίσουμε πως το παραπάνω ποσό υπόκειται σε φορολόγηση και με βάση την ανακοίνωση της διοίκησης το ποσό του φόρου θα παρακρατηθεί για να αποδοθεί στην ΔΟΥ. Η σχετική φορολόγηση στην χαμηλότερη περίπτωση αφορά συντελεστή 15% και στην υψηλότερη 30%, από όσο γνωρίζουμε.

Από τις παραπάνω «παροχές» είναι φανερό ότι στόχος είναι η αποχώρηση  και των τελευταίων υπαλλήλων Vodafone στο Customer στην εταιρεία και ειδικά των μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων, των παντρεμένων, με παιδιά, δηλαδή εκείνων των συναδέλφων που έχουν σοβαρότερες υποχρεώσεις. Αλλά για την διοίκηση αυτά δεν μετράνε, μετράει μόνο ότι αυτοί οι συνάδελφοι είναι πιο «ακριβοί». Για να δικαιολογήσει την εθελουσία, η διοίκηση επικαλέστηκε τον «εξορθολογισμό» και την «βελτιοποίηση» των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Τα «επιχειρήματα» της διοίκησης είναι απαράδεκτα και προκλητικά. Για να πάρεις εν τέλει το πακέτο και να παραιτηθείς οικειοθελώς περνάς από διάφορα στάδια «εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής αίτησης συμμετοχής κ.ά.».  

 

Συνάδελφοι,

Όπως έχουμε ζήσει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν εθελούσια έξοδος σημαίνει ΑΝΕΡΓΊΑ για όσους αποχωρήσουν. Αλλά και για όσους μείνουν πίσω σημαίνει εντατικοποίηση της δουλειάς χωρίς όριο, περαιτέρω εργολαβοποίηση, ακόμη ένα χτύπημα κατά του Σωματείου, για να μην μπορούμε να αντισταθούμε σε όλες τις επιθέσεις που έρχονται.  Όλοι οι συνάδελφοι μαζί και ο καθένας χωριστά έχουμε ευθύνη για τα παραπάνω. Δεν πρέπει να πουλήσουμε τις δουλειές μας, για ένα μέλλον ανεργίας, ανασφάλειας και εξαθλίωσης. Δεν πρέπει να δεχτούμε να μας «ξαποστείλει» η διοίκηση μιας εταιρείας.

 

Μαζί με το Σωματείο,

Κανείς να μην υποβάλει αίτηση για την εθελουσία – Να διατηρήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε τις θέσεις εργασίας μας.

Το άμεσο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση-συζήτηση του Σωματείου με τους συναδέλφους των τμημάτων που αφορά η εθελουσία.

 –

Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Vodafone-Πάναφον