2 έως 4 μισθοί οι απώλειες για όσους μπήκαν σε αναστολή και «Συνεργασία» το 2020

2-4 μισθοί οι απώλειες για όσους μπήκαν σε αναστολή-«Συνεργασία» το 2020! 


Με το άρθρο 17 του «μίνι Εργασιακού» που κατέθεσε χτες η κυβέρνηση στη Βουλή, ορίζει νέο τρόπο καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2020. 

Ειδικότερα, παραβιάζοντας την ισχύουσα για δεκαετίες εργατική νομοθεσία αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους του Δώρου Χριστουγέννων, που ισχύει ευτυχώς ακόμη για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση θέλει να νομοθετηθεί ότι tο Δώρο Χριστουγέννων για όσους υπαλλήλους μπήκαν με κυβερνητική απόφαση ή με απόφαση του εργοδότη τους σε καθεστώς αναστολής και καθ’όλη τη διάρκειά της, ως βάση υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων 2020 θα λαμβάνεται ΟΧΙ ο ονομαστικός μισθός, όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία, αλλά ο μισθός της αναστολής, δηλαδή τα 534 ευρώ!! Το ίδιο, χωρίς να το προβλέπει η ρύθμιση, φαίνεται ότι θα ισχύσει και για όσους εντάχθηκαν στον θεσμό της «Συνεργασίας». 

Άμεση συνέπεια της νέας αυτής διάταξης σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΝΥΠΕΚΚ  , αν τελικά ψηφιστεί, θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο εργατοϋπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα να λάβουν μειωμένο Δώρο Χριστουγέννων 2020 από 10% έως και 50% μειωμένο, δηλαδή 1 εκατομμύριο οικογένειες οδηγούνται στην βίαιη φτωχοποίηση. 

Ας μην ξεχνάμε πως οι περισσότεροι από τους ιδιωτικούς αυτούς υπαλλήλους έχουν ήδη απωλέσει ή θα απωλέσουν μέχρι το τέλος του έτους από 2-4 ολόκληρους μισθούς.


Αντεπίθεση των Εργαζομένων