Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Συμμετέχουμε μαζικά στα συλλαλητήρια, Τρίτη 19/5

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η αξιολόγηση απειλεί το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα

Συμμετέχουμε μαζικά και μαχητικά στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Τρίτη 19/5, Άγαλμα Βενιζέλου, 1μ.μ.

ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 19/5, Προπύλαια, 1μ.μ.

Η καραντίνα και η γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, τα κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια, αποτέλεσαν για το υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση τη χρυσή ευκαιρία να περάσουν τα άγρια νεοφιλελεύθερα μέτρα στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση. Πέρα από τα μέτρα περικοπών στη δημόσια εκπαίδευση (αύξηση των μαθητών στο τμήμα σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, ηλικιακό όριο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ) και έντασης των ταξικών φραγμών στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση (μείωση εισακτέων στα ΑΕΙ και βάση του 10, βάση του 10 και αύξηση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις προαγωγικές εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, τράπεζα θεμάτων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου), επαναφέρουν δριμύτερη την αξιολόγηση σχολικών μονάδων εσωτερική και εξωτερική από το σχολικό έτος 2020-21, καθώς και την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2021-22. Ενδεικτικό της ιδεολογίας που διατρέχει το πολυνομοσχέδιο είναι η δημιουργία μιας ξεχωριστής ελίτ σχολείων, κυρίως αυτής των Πρότυπων Σχολείων, αλλά και των Πειραματικών Σχολείων ως σχολεία των «αρίστων».

Η οικονομική κρίση και η ύφεση θα είναι τεράστια και όπως πάντα θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να την πληρώσουν οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές δαπάνες για υγεία και παιδεία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σοβαρό χτύπημα στη δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση αποτελούν τα μέτρα περικοπών δαπανών, που συμπληρώνονται και από τη νομιμοποίηση της εξ αποστάσεως σύγχρονης «εκπαίδευσης» ως κανονική εκπαίδευση(που ψήφισε με τροπολογία η Κεραμέως), και που προβλέπει τη «ζωντανή αναμετάδοση» των μαθημάτων. Θα χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές, να συγχωνευτούν τμήματα, να απολυθούν συνάδελφοι/ισσες αναπληρωτές, να προκύψουν υπεράριθμοι μόνιμοι, να ξαναέρθουν οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις.

Η κάθε είδους αξιολόγηση που περνά με το πολυνομοσχέδιο είναι η καρδιά της νεοφιλελεύθερης επίθεσης στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση!

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς «σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος». Στη συνεδρίαση αυτή θα συμμετέχει και το Σχολικό Συμβούλιο (γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση), καθώς επίσης θα μπορούν να καλούνται στελέχη των ΠΕ.Κ.Ε.Σ, Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου θα συντάσσεται έκθεση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας και σε «ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».

Ο σχεδιασμός συλλογικών δράσεων θα γίνεται πάνω σε τομείς: «Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου και άλλοι σημαντικοί τομείς της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου, ο βαθμός συνεργασίας των εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, ο τρόπος αξιοποίησης των εκπαιδευτικών πόρων και των υποδομών που διαθέτει το σχολείο, η σχολική ζωή, η φοίτηση, οι επιδόσεις των μαθητών, οι απουσίες και η σχολική διαρροή, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς και οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς». Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου θα επανεξετάζεται σε συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον ανά δίμηνο.

Θα δημιουργούνται επίσης ομάδες δράσεων εκπαιδευτικών από δύο έως πέντε εκπαιδευτικούς που θα «οργανώνουν δράσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών» και θα οργανώνουν επιμορφώσεις. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης θα ολοκληρώνεται με συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους που θα συντάσσει την «ετήσια απολογιστική έκθεση», που και αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Περαιτέρω το πολυνομοσχέδιο εισάγει την εξωτερική αξιολόγηση που θα διενεργείται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις πάνω στον ετήσιο προγραμματισμό και τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και θα τις αναρτούν στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Επιπλέον θα συντάσσουν συνολική απολογιστική έκθεση για τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους, που και αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Τέλος η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. θα αξιοποιεί το υλικό της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «με εστίαση κυρίως στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.» και θα διατυπώνει τις προτάσεις της, ενώ θα συντάσσει και εκθέσεις με παρατηρήσεις. Το ΙΕΠ επίσης θα αξιοποιεί το υλικό της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και μαζί με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. θα διατυπώνουν τις προτάσεις τους προς το υπουργείο. Τέλος οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και αποτίμησης καθώς και οι τύποι των εκθέσεων για το ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και οι εκθέσεις αποτίμησης θα μπορούν να καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων. Δεν αρκεί άραγε το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και ρυθμίζει μέχρι κεραίας τα θέματα λειτουργίας των σχολείων; Μήπως με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε σχολική μονάδα θα επιχειρεί να δώσει το δικό της «στίγμα» στους στόχους της, τους κανόνες λειτουργίας της, τους κανόνες για τη συμπεριφορά εκπαιδευτικών-μαθητών, ακόμα και για την εμφάνισή τους, όπως γίνεται στους κανονισμούς των ιδιωτικών σχολείων; Για να φαίνεται διαφορετική και καλύτερη από τις άλλες σχολικές μονάδες; Προβλέπεται επίσης και ο ορισμός εκπαιδευτικών εμπιστοσύνης, δηλαδή εκπαιδευτικών που θα είναι υπεύθυνοι σχεδόν για τα πάντα που αφορούν τη ζωή στο σχολείο και θα πρέπει να βρίσκουν λύση για κάθε κρίση. Θα είναι λοιπόν ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί…

Η όλη παραπάνω διαδικασία δεν είναι απλά μια γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου!

Η αξιολόγηση αποτελεί το μέσο και το εργαλείο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης. Με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς γίνονται αυτόματα υπεύθυνοι για την αποδοτικότητα και για τα αποτελέσματα της σχολικής μονάδας. Επιπλέον αυτοί καλούνται να διορθώσουν τα κακώς κείμενα στην εκπαίδευση και το κράτος με τους μηχανισμούς του κρατά το απόλυτο δικαίωμα της αξιολόγησής τους. Κατηγοριοποιούνται έτσι τα σχολεία, ενώ γίνεται το πρακτικό βήμα για την «αυτονομία της σχολικής μονάδας», δηλαδή τα σχολεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, έχοντας την υποχρέωση να βρίσκουν «πόρους» για την επιβίωσή τους (χορηγούς, δίδακτρα κ.ά.) και να προσελκύουν γονείς και μαθητές. Θα δημιουργήσουν μια αγορά όπου ο γονέας – πελάτης θα είναι ατομικά υπεύθυνος να αγοράζει για το παιδί του τόσες εκπαιδευτικές υπηρεσίες όσες αντέχει η τσέπη του.

Η χρηματοδότηση των σχολείων δε θα γίνεται από το κράτος (όπως επιτάσσει το άρθρο 16 του συντάγματος), αλλά θα εξαρτάται από το πόσα κουπόνια γονέων-πελατών θα μπορεί να συγκεντρώσει το καθένα, οδηγώντας αργά ή γρήγορα σε κλείσιμο όσων σχολείων, ειδικά σε φτωχές και απομακρυσμένες περιοχές, δεν θα «παίρνουν καλό βαθμό» στην αξιολόγηση (όπως γίνεται μαζικά σε χώρες όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ, όπου αυτές οι βάρβαρες πολιτικές εφαρμόζονται για δεκαετίες). Οι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν το κουπόνι που θα τους δίνει το κράτος και για να γράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία (εφόσον βέβαια έχουν την οικονομική δυνατότητα). Η «αυτονομία» θα είναι επίσης «παιδαγωγική», καθώς τα αναλυτικά προγράμματα δεν θα είναι ενιαία σε όλη τη χώρα (θεμελιώδης πολιτισμική κατάκτηση της ανθρωπότητας από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης), αλλά θα καθορίζονται από τις συνθήκες της περιοχής του σχολείου, από το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό της επίπεδο και από τους χορηγούς. Τέλος, διοικητική «αυτονομία» σημαίνει διευθυντής – μάνατζερ, με απόλυτη εξουσία μέσα στο σχολείο, ακόμα και στο ποιος θα προσληφθεί ή και απολυθεί από αυτό (προβλέπεται στο πρόγραμμα της ΝΔ). Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα αφορά το κατά πόσον εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης.

Με αρχή τις μαζικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις να οργανώσουμε έναν πολύμορφο αγώνα διαρκείας για:

  • Να αποσυρθεί τώρα το αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο – λαιμητόμος
  • Να καταργηθεί η κατάπτυστη τροπολογία – Όχι στις κάμερες παρακολούθησης και την αξιολόγηση
  • Καλούμε ΟΛΜΕ – ΔΟΕ να κηρύξουν τώρα Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, συντασσόμενες με τις αποφάσεις των 77 εκπαιδευτικών σωματείων.
  • Καλούμε ΟΛΜΕ- ΔΟΕ να κηρύξουν απεργία- αποχή από την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, από τη ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη αναμετάδοση μαθημάτων.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2310265730, e-mail: [email protected]