Παίρνουμε τη μάχη για τη ζωή στα χέρια μας! (Αφίσα της ΟΚΔΕ)