Έλληνες εφοπλιστές: οι «Χρυσοί Χορηγοί» για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Οι «Χρυσοί Χορηγοί» για την αντιμετώπιση του COVID-19

 –

Όσο περνάν οι μέρες και επεκτείνεται η έξαρση του κορωνοϊού, τόσο πιο συχνά βλέπουμε να βγαίνουν μεγάλες επιχειρήσεις και μεγαλοεπιχειρηματίες προσφέροντας τον οβολό τους για την αντιμετώπιση της κρίσης. Έτσι λοιπόν, τα ελεγχόμενα μίντια επευφημούν καθημερινά τους σωτήρες της αστικής τάξης δείχνοντας το φιλάνθρωπο πρόσωπο τους, και ενημερώνοντας τους πολίτες ότι όταν υπάρχει ατομική ευθύνη από τους απλούς πολίτες και ισχνή βοήθεια από το μεγάλο κεφάλαιο τότε όλα θα λυθούν πολύ γρήγορα και πολύ ομαλά.

Βέβαια, συνεχώς παραβλέπουν να μας πουν γιατί τόσο καιρό δεν έχουν προσλάβει όλους τους νοσηλευτές και γιατρούς που είχαν πει πως θα προσλάβουν για την αντιμετώπιση του COVID-19. Παραβλέπουν να μας πουν γιατί μετά από τις τόσες πολλές δωρεές, που έχουν κάνει βιομήχανοι και εφοπλιστές, η εξέταση για τον κορωνοϊό εξακολουθεί να κοστίζει 200€ (;) στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και η λίστα συνεχίζεται.. Ας δούμε όμως, πόσο «καλοί» υπήρξαν τελικά όλοι αυτοί οι «χρυσοί χορηγοί» για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου. Πόσο «γενναιόδωροι» υπήρξαν τις τελευταίες μέρες οι Έλληνες εφοπλιστές;

Βάζοντας υποτίθεται τελευταίο το ατομικό τους συμφέρον, κατάφεραν να συγκεντρώσουν από έρανο στον οποίο ανταποκρίθηκαν 120 εξ’ αυτών, το ποσό των 10 εκ. ευρώ. Το κόστος αυτού του εράνου, κατά μέσο όρο ήταν 83.000 ευρώ κατά κεφαλήν. Στην ανακοίνωση τους, είχαν  το «θάρρος» και το σθένος να αποκαλύψουν και τα ονόματα τους, ώστε να γνωρίζουμε όλοι ποιος… σούπερ ήρωας έσωσε την κατάσταση. Όλα αυτά βέβαια, χωρίς να μας αποκαλύψουν τις φοροαπαλλαγές και μέτρα ελάφρυνσης που τους έδωσε απλόχερα η κυβέρνηση της ΝΔ τις τελευταίες μέρες μέσω ΠΝΠ. Σε ΠΝΠ της 27ης Μάρτη, προβλέπονται τα εξής:

 • Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30 Απριλίου 2020, (…)  δύναται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου 2020 για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων».
 • Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήματα έναρξης επιλεξιμότητας, τα μισθώματα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1. Η περίοδος εφαρμογής της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • Η χρηματοδότηση των συμβάσεων της παρ. 1, δύναται να πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιούχοι της ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής.
 • Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου. Συμβάσεις ναυτικών επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων ολικού μήκους είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα δύνανται ομοίως να ανασταλούν. Η αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.
 • Όσον αφορά την παράταση πιστοποιητικών πλοίων, αναφέρεται: Σε πλοία υπό ελληνική σημαία στα οποία δεν είναι δυνατή, εντός των καθοριζομένων από την κείμενη νομοθεσία χρονικών διαστημάτων και για λόγους που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η διενέργεια μίας ή περισσότερων εκ των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί ναυτικής ασφάλειας, ασφάλειας έναντι εκνόμων ενεργειών, προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτικής εργασίας, επιθεωρήσεων και ελέγχων προς έκδοση ή θεώρηση ή αποκατάσταση παρατηρήσεων που αφορούν στη διατήρηση ισχύος ενός ή περισσοτέρων από τα αντίστοιχα κυβερνητικά πιστοποιητικά και των σχετιζόμενων με αυτά πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών τηλεπικοινωνιακού σταθμού, δύναται να χορηγείται παράταση τόσο του χρόνου διενέργειας των επιθεωρήσεων και ελέγχων αυτών όσο και της ημερομηνίας λήξης των παραπάνω πιστοποιητικών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. – 

Όλες οι παραπάνω διευκολύνσεις, που με ταχύτητα φωτός κατάφερε να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ την ίδια ώρα γιατροί και νοσηλευτές είναι ακόμη στον αέρα, έγιναν σε έναν που στα χρόνια των μνημονίων, οι εφοπλιστές κατάφεραν να μεγαλώσουν τους στόλους τους και να υπεραυξήσουν τα κεφάλαια τους την ίδια στιγμή που ο ελληνικός λαός έχανε τι περιουσίες και τα εισοδήματά του. Αυτή τη στιγμή, η αξία του ελληνικού στόλου έχει την παγκόσμια πρωτιά και φτάνει στα 105,22 δισ. δολάρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, ακόμη και σε περιόδους όπου δεν είχε ξεσπάσει παγκόσμια πανδημία, αντιμετωπιζόταν πάντοτε ευνοϊκά από τις κυβερνήσεις, σε τέτοιο βαθμό που κάποιος θα έλεγε ότι οι νόμοι και οι εισφορές μιας ολόκληρης κοινωνίας έχουν δημιουργεί αποκλειστικά και μόνο για τη δική του ευημερία. Μερικές από αυτές τις διευκολύνσεις είναι οι εξής:

 • Πέρα από τους φορολογικούς παραδείσους, στους οποίους είναι διασφαλισμένα τα δισεκατομμύρια τους έχουν την στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίοι έχουν φροντίσει με το άρθρο 107 του συντάγματος να δώσουν τη δυνατότητα να μην πληρώνουν τίποτα στο ελληνικό δημόσιο, αν το επιθυμούν.
 • Οι εφοπλιστές δεν φορολογούνται με βάση του τζίρους τους ή τα κέρδη τους, αλλά με βάση την χωρητικότητα του πλοίου! Δηλαδή και με απλά λόγια, είτε βγάζουν 1 εκ. ευρώ είτε 10 δις ευρώ, τον ίδιο φόρο πληρώνουν.
 • Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή κάποιου τρίτου για το εισόδημα που αποκτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.
 • Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που δημιουργείται από την εκμετάλλευση πλοίου στο εξωτερικό. Την απαλλαγή αυτή απολαμβάνουν οι μέτοχοι ή οι εταίροι των εταιρειών.
 • Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά το εισόδημα που αποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική σημαία.
 • Απαλλάσσονται από κάθε τέλος για τα έγγραφα που συντάσσονται για τη διανομή κερδών, τα δάνεια και τις καταθέσεις
 • Απαλλάσσονται  από όλα τα παράβολα για εγγραφές και δικαιολογητικά.
 • Έχουν 100% φοροαπαλλαγή επενδύσεων ναυπήγησης και επισκευής παραδοσιακών σκαφών για επενδύσεις πάνω από 150.000 ευρώ.
 • Έχουν φοροαπαλλαγή του εισοδήματος που αποκτάται από εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία καθώς και για το εισόδημα των κατόχων μερισμάτων.
 • Έχουν φοροαπαλλαγή απαλλαγή των ημεδαπών επιχειρήσεων με αντίστοιχο αντικείμενο εργασιών ή υπηρεσιών.
 • Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος των κερδών από την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων με ελληνική σημαία.
 • Απαλλάσσονται της υπεραξίας λόγω εκποίησης, αποζημίωσης ασφαλιστικής ή άλλη αιτία.
 • Έχουν φοροασυλία και των αλλοδαπών εταιρειών αν εγκατασταθούν ή ιδρύσουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.
 • Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος των κερδών και των μερισμάτων που διανέμει εταιρεία που έχει υπαχθεί στο Ν.27 και διαχειρίζεται πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία.
 • Απαλλάσσονται από ΦΠΑ των αγορών προϊόντων στην Ελλάδα που προορίζονται για τις τροφοδοσίες των πλοίων τους.

Και όλα αυτά γιατί; Για να έχουν δουλειά οι Έλληνες ναυτικοί; Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες εφοπλιστές επιθυμούν συνεχώς μείωση των μισθών τους και την συνεχή αντικατάσταση τους από φθηνότερα εργατικά χέρια.

Τώρα λοιπόν ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν τον βαστάνε οι δωρεές των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, αλλά τα αποθεματικά των δημοσίων ταμείων όλων των εργαζομένων, η απλήρωτη εργασία και η υπερεκμετάλλευση τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο πλούσιος ελληνικός στόλος δε χτίστηκε χάρις την εξυπνάδα, την ικανότητα ή «στο ελληνικό πνεύμα» που διέπει τους Έλληνες εφοπλιστές. Χτίστηκε πάνω στις πολυάριθμες φοροαπαλλαγές που τους πρόσφεραν τόσο απλόχερα οι κυβερνήσεις, αλλά και στην άγρια και πολύ σκληρή εκμετάλλευση των ναυτεργατών.

Αντεπίθεση των Εργαζομένων