8 Μάρτη, Μέρα της Γυναίκας. Πορεία και Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη