Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: Αγώνας Διαρκείας για να μην περάσει η αξιολόγηση

Αγώνας Διαρκείας για να μην περάσει η αξιολόγηση

Ο νόμος για τις Νέες Δομές «Υποστήριξης» του Εκπαιδευτικού Έργου επαναφέρει την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων με το όνομα «Συλλογικός προγραμματισμός και ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων»

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην εκπαίδευση μετά την ψήφιση του νόμου για τις Δομές Υποστήριξης ο οποίος στοχεύει στη δραματική μείωση του κόστους της εκπαίδευσης, στην «αποκέντρωση» του εκπαιδευτικού συστήματος, την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, την «αυτονομία» και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι καταργεί την «τιμωρητική αξιολόγηση» των προηγούμενων κυβερνήσεων, αφού καταργεί το ΠΔ 152. Βέβαια, διατηρεί και αναβαθμίζει την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), πράγμα που είναι ενδεικτικό της συνέχειας που πρόκειται να υπάρξει ως προς την εμπέδωση κουλτούρας αξιολόγησης, εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης, της εξωτερικής και τέλος της ατομικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. από το 2013 που θεσμοθετήθηκε φροντίζει για την υιοθέτηση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα της νεοφιλελεύθερης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που προωθεί ο ΟΟΣΑ και η ΕΕ. Στοχεύει στην εμπέδωση του σχολείου της αγοράς και σήμερα εξακολουθεί να έχει τον συνολικό ρόλο της εποπτείας και της εφαρμογής της αξιολόγησης.

Το κατάλληλο περιβάλλον για την προώθηση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας έχει ήδη δημιουργηθεί με την υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως 30 ώρες την εβδομάδα καθώς μέσα στις εργασίες που περιγράφονται ότι θα κάνει ο εκπαιδευτικός μέσα στο 30ωρο είναι και ο «προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου».

Τι προβλέπει

Ο σύλλογος διδασκόντων, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ανατροφοδοτικής αποτίμησης του προηγούμενου σχολικού έτους, καθώς και τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου (Σύλλογος Διδασκόντων, ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων), το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων καθορίζονται με Υ.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ. Ο σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια του έτους συζητά διεξοδικά σχετικά με την πορεία του αρχικού προγραμματισμού, προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις αν χρειάζεται και στο τέλος του σχολικού έτους προβαίνει σε αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού, με εντοπισμό των προβλημάτων και δυσκολιών που πιθανά να προέκυψαν καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισής τους. Η σχολική μονάδα κοινοποιεί τον προγραμματισμό και την αποτίμηση για την επίτευξη ή όχι των στόχων στο οικείο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), βασικό όργανο αξιολόγησης των σχολικών μονάδων αφού θα έχει σαν αρμοδιότητά του και τη συστηματική μελέτη των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του.

Ο συλλογικός προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου είναι φανερό ότι δεν είναι μια εσωτερική διαδικασία του συλλόγου διδασκόντων, που βασίζεται στις ειδικές συνθήκες κάθε σχολείου και τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών. Αλλά συμμετέχουν πλέον οι γονείς (βασική κατεύθυνση του ΟΟΣΑ) και η τοπική κοινωνία με εκπρόσωπο του Δήμου (απαίτηση του ΣΕΒ). Επιβάλλονται δε κεντρικά προκαθορισμένοι στόχοι για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αφού πρώτα οι εκπαιδευτικοί τους υιοθετήσουν σαν δικούς τους και κοινοποιείται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Που στοχεύει

Η αποδοχή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας θα είναι ένα καθοριστικό βήμα εμπέδωσης μιας κουλτούρας αξιολόγησης η οποία θα βοηθήσει και στην αποδοχή της εξωτερικής και ατομικής αξιολόγησης ενώ οι σχολικές μονάδες κατηγοριοποιούνται και μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού μετατρέπονται σε μικρές «επιχειρήσεις», που καλούνται να έχουν ελκτικά προϊόντα προς πώληση για να έχουν πελάτες και να μπορούν να επιβιώσουν. Τα ελκτικά προϊόντα δεν είναι τίποτε άλλο από προγράμματα, που εκφυλίζουν τις γνώσεις σε πρόσκαιρες πληροφορίες και δεξιότητες και που ο καθένας ανάλογα με το βαλάντιό του θα αγοράζει. Πρόκειται για την πλήρη ιδιωτικοποίηση, το τέλος της Δημόσιας Δωρεάν και Ενιαίας Εκπαίδευσης και για την καταστροφή των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Η «αξιολόγηση» σκοπεύει να ενοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς για όλα τα χάλια που οι μνημονιακές πολιτικές επέφεραν στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Σκοπεύει να τρομοκρατήσει και να απειλήσει με την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Να διαιρέσει και να στρέψει τον έναν ενάντια στον άλλο. Οι εκπαιδευτικοί ενάντια στους μαθητές γιατί δεν θα έχουν καλή απόδοση, ενάντια στους γονείς γιατί δεν θα μπορούν να πληρώνουν ώστε να «αξιολογείται» θετικά η σχολική μονάδα και το αντίστροφο. Το σχολείο μέσα σε αυτό το πλαίσιο χάνει κάθε ρόλο κοινωνικοποίησης των παιδιών και της νεολαίας, χάνει κάθε ρόλο ενίσχυσης και προσφοράς περισσότερων ευκαιριών στους μαθητές από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Η «αξιολόγηση» θα είναι αυτή της αγοράς, όπου θα αγοράζει εκπαιδευτικές υπηρεσίες μόνο όποιος έχει χρήματα.

Η αξιολόγηση δεν είναι παρά ένα μέρος μιας σειράς βάρβαρων μνημονιακών μέτρων ήδη ψηφισμένων και πολλών άλλων που αποτελούν δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τους δανειστές και πρόκειται να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Τα τελευταία 20 χρόνια, όλες οι προσπάθειες επιβολής της αξιολόγησης απέτυχαν. Από τον Αρσένη, τη Διαμαντοπούλου μέχρι τον Αρβανιτόπουλο οι εκπαιδευτικοί δεν εμπιστεύτηκαν την αξιολόγηση και την αρνήθηκαν επανειλημμένα. Η τεράστια συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ, τη χρονιά που πέρασε, έδειξε την ολοκληρωτική αποτυχία της κυβέρνησης να πείσει πως η αξιολόγηση που επιχείρησε είναι «ανώδυνη» και θα «ωφελήσει» τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες στο δημόσιο. Επιμένουμε αγωνιστικά στον ίδιο δρόμο που χαράξαμε με τους αγώνες μας τα προηγούμενα χρόνια οι εκπαιδευτικοί αλλά και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και σταματήσαμε την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση.

  • Καλούμε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να υλοποιήσει την απόφαση της Γ.Σ. Προέδρων (18 Απριλίου 2018) για απεργία-αποχή από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4547/18 (αξιολόγηση στελεχών και προγραμματισμός – αποτίμηση των σχολικών μονάδων).

  • Καλούμε και το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει άμεσα την ίδια απόφαση

  • Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους Διδασκαλικούς Συλλόγους να πάρουν αποφάσεις για «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης».

  • Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συνεχίσουν το έργο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια (κατανομή τάξεων, αρμοδιοτήτων, παιδαγωγικών δράσεων κλπ) χωρίς καμιά αποδοχή δεικτών, Εκθέσεων και αποστολή τους σε ΠΕ.ΚΕ.Σ, ΙΕΠ και υπουργείο.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2310265730 , e-mail: [email protected]