Φοιτητικές Εκλογές 2018: Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ΣΣΠ

 

Η ΣΣΠ καταγράφεται φέτος σε 27 συλλόγους συγκεντρώνοντας 266 ψήφους από 224 το 2017. Αυτοί επιμερίζονται σε 233 και 0,53% στα ΑΕΙ και 33 και 0,21% στα ΤΕΙ. Σημειώνει κάποια πολύ καλά αποτελέσματα σε επιμέρους σχολές και ιδιαίτερα στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που μετά από σταθερή άνοδο τα τελευταία χρόνια σχεδόν διπλασιάζει τις ψήφους της και αναδεικνύεται 3η δύναμη σε όλο το πανεπιστήμιο πίσω από τις ΔΑΠ και ΠΚΣ. Συνολικά η ΣΣΠ παίρνει 15 έδρες στα νέα Διοικητικά Συμβούλια σε 12 συλλόγους.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της ΣΣΠ για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών

Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα της ΣΣΠ (σε παρένθεση οι ψήφοι του 2017)

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 840 (686) 66,45 7
ΠΚΣ 177 (159) 14,00 2
ΔΑΠ 172 (149) 13,61 2
Ναυπηγοί 37 (-) 2,93
Bloco 11 (7) 0,87
Αγ. Κινήσεις 7 (6) 0,55
ΣΣΠ 5 (4) 0,40  
ΕΑΑΚ 5 (20) 0,40
Πορεία 4 (11) 0,32
Λευκά 6 (5) 0,47
Άκυρα 81
Σύνολο 1345 (1098)

ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 344 (351) 32,03 4
ΔΑΠ 331 (260) 30,82 3
ΠΚΣ 321 (301) 29,89 3
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ 54 (42) 5,03 1
ΣΣΠ 10 (9) 0,93  
Λευκά 14 (16) 1,30
Άκυρα 47
Σύνολο 1121 (1035)

Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 126 (97) 43,15 4
ΕΑΑΚ 93 (78) 31,85 3
ΠΚΣ 47 (34) 16,1 2
ΣΣΠ 11 (12) 3,77
Bloco 10 (1) 3,42
Λευκά 5 (5) 1,71
Άκυρα 6
Σύνολο 298(235)

Μαθηματικό ΕΚΠΑ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 112 (139) 40,58 5
ΕΑΑΚ 65 (131) 26,81 3
ΔΑΠ 50 (128) 18,12 2
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ 30 (-) 10,87 1
Bloco 5 (3) 1,81
Πορεία 4 (5) 1,45
ΣΣΠ 1 (5) 0,36
Λευκά 9 (4) 3,26
Άκυρα 7 (14)
Σύνολο 283 (413)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 62 (55) 31,31 3
ΕΑΑΚ 47 (42) 23,74 2
ΔΑΠ 42 (33) 21,21 2
ΣΣΠ 25 (35) 12,63 1
Αγωνιστικές Κινήσεις 19 (12) 9,59 1
Λευκά 3 (3) 1,52
Άκυρα 7 (12)
Σύνολο 205 (192)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΣΣΠ 27 (30) 57,45 4
ΠΚΣ 11 (13) 23,40 2
ΔΑΠ 7 (4) 14,89 1
Λευκά 2 (2) 4,26
Άκυρα 3 (3)
Σύνολο 50 (56)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 65 (82) 52,85 5
ΠΚΣ 27 (12) 21,95 2
ΣΣΠ 13 (17) 10,57 1
ΕΑΑΚ 11 (13) 8,94 1
Λευκά 7 (2) 5,69
Άκυρα 7 (9)
Σύνολο 130 (135)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 47 (57) 46,08 3
ΠΦΧ (Ανεξάρτητοι Δεξιοί) 33 (84) 32,35 2
ΠΚΣ 17 (13) 16,67 1
ΣΣΠ 4 (-) 3,92 1
Λευκά 1 (3) 0,98
Άκυρα 1 (12)
Σύνολο 103 (192)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΕΑΑΚ 61 (96) 33,15 4
ΔΑΠ 58 (59) 31,52 4
ΠΚΣ 54 (55) 29,35 3
ΣΣΠ 7 (2) 3,80  
Λευκά 4 (6) 2,18
Άκυρα 8 (5)
Σύνολο 192 (226)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 30 (57) 45,45 5
ΕΑΑΚ 18 (16) 27,27 3
ΠΚΣ 15 (40) 22,73 2
ΣΣΠ 3 (4) 4,55 1
Λευκά 0 (2)
Άκυρα 2 (1)
Σύνολο 68 (122)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΘ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 82 (142) 30,94 4
ΠΚΣ 72 (78) 27,17 3
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ 68 (75) 25,66
ΕΑΑΚ 33 (23) 12,45 1
ΣΣΠ 3 (5) 1,13  
BLOCO 3 (2) 1,13
Λευκά 4 (6) 1,52
Άκυρα 12 (9)
Σύνολο 277 (343)

ΣΕΥΠ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 409 (451) 75,05 5
ΠΚΣ 126 (21) 23,11 2
ΠΑΣΠ 4 (11) 0,74
ΣΣΠ 3 (5) 0,55  
BLOCO 3 (17) 0,55
Λευκά 0 (6)
Άκυρα 24 (24)
Σύνολο 569 (526)

ΣΔΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 1353 95,69 7
ΠΚΣ 26 1,84
ΣΣΠ 11 0,78  
ΠΑΣΠ 8 0,57
BLOCO 6 0,42
ΕΑΑΚ 5 0,35
Λευκά 5 0,35
Άκυρα 11
Σύνολο 1425

 –

ΠΑΜΑΚ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 1448 (1410) 74,68 8
ΠΚΣ 261 (234) 13,46 2
ΕΑΑΚ 96 (141) 4,95 1
ΠΑΣΠ 73 (125) 3,76
BLOCO 25 (15) 1,29
ΣΣΠ 5 (11) 0,26  
ΑΓ.ΚΙΝ. 5 (-) 0,26  
Λευκά 26 (20) 1,34
Άκυρα 39 (35)
Σύνολο 1978 (2002)

 –

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΦΠΨ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 93 (115) 74,40 7
ΠΚΣ 11 (17) 8,80 1
ΣΣΠ 10 (3) 7,20 1
ΕΑΑΚ 9 (18) 8,00
ΑΡΕΝ 2 (2) 1,60
Λευκά 0 (1)
Άκυρα 6 (8)
Σύνολο 131 (164)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 41 (31) 54,67 5
ΔΑΠ 26 (20) 34,67 3
ΣΣΠ 7 (7) 9,33 1
Λευκά 1 (1) 1,33
Άκυρα 3 (8)
Σύνολο 78 (60)

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 82 (61) 43,15 4
ΔΑΠ 68 (79) 35,79 3
ΣΣΠ 17 (9) 8,95 1
ΠΟΡΕΙΑ 8 (8) 4,21 1
ΕΑΑΚ 6 (4) 3,16
BLOCO 5 (5) 2,63
Λευκά 4 (3) 2,11
Άκυρα 4 (8)
Σύνολο 194 (60)

 –

ΧΗΜΙΚΟ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 74 (61) 46,25 3
ΠΚΣ 56 (51) 35,00 3
ΣΣΠ 24 (13) 15,00 1
ΕΑΑΚ 2 (5) 1,25
Λευκά 4 (4) 2,50
Άκυρα 10 (8)
Σύνολο 170 (145)

ΦΥΣΙΚΟ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 67 (65) 48,55 4
ΔΑΠ 39 (16) 28,26 3
ΣΣΠ 18 (9) 13,05 1
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 11 (15) 7,97 1
Λευκά 3 (5) 2,17
Άκυρα 9 (8)
Σύνολο 147 (171)

 –

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 77 (64) 57,45 4
ΠΚΣ 21 (35) 15,67 1
ΕΑΑΚ 16 (23) 11,94 1
ΣΣΠ 13 (3) 9,70 1
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 3 (-) 2,24
Λευκά 0 (1)
Άκυρα 6 (8)
Σύνολο 140 (139)

 –

ΠΤΕΤ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 41 48,81 3
ΠΚΣ 18 (24) 21,43 1
ΕΑΑΚ 10 (7) 11,90 1
BLOCO 7 (-) 8,33 1
ΣΣΠ 6 (4) 7,15 1
Λευκά 2 (1) 2,38
Άκυρα 5 (8)
Σύνολο 89 (37)

ΙΑΤΡΙΚΗ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 253 (210) 50,60 4
ΠΚΣ 134 (163) 26,80 2
ΕΑΑΚ 59 (61) 11,8 1
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 29 (34) 5,8
ΣΣΠ 14 (14) 2,8  
Λευκά 11 (11) 2,2
Άκυρα 31 (8)
Σύνολο 531 (530)

 –

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 69 (88) 40,83 3
ΠΚΣ 64 (64) 37,86 3
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 15(-) 8,88 1
ΣΣΠ 14 (7) 8,28  
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 3(7) 1,78
Λευκά 4 (0) 2,37
Άκυρα 2 (8)
Σύνολο 171 (174)

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 82 (59) 44,32 4
ΔΑΠ 79 (98) 42,70 4
ΕΑΑΚ 12 (14) 6,49 1
ΣΣΠ 8 (3) 4,33  
Λευκά 4 (0) 2,16
Άκυρα 9 (8)
Σύνολο 194 (183)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 167 (128) 83,08 6
ΠΚΣ 24 (11) 11,93 1
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 (12) 2,49
ΣΣΠ 2 (2) 1,00  
ΠΟΡΕΙΑ 2 (-) 1,00
ΕΑΑΚ 1 (1) 0,50
Λευκά 0 (0)
Άκυρα 6 (8)
Σύνολο 207 (160)

 –

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 47 60,26 5
ΠΚΣ 24 30,77 2
ΣΣΠ 2 2,56  
BLOCO 2 2,56
Λευκά 3 3,85
Άκυρα 3
Σύνολο 81

 –

ΧΑΛΚΙΔΑ

 –

ΣΔΟ ΤΕΙ 

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 176 (207) 84,21 6
ΠΚΣ 24 (37) 11,47 1
ΣΣΠ 3 (2) 1,44
Λευκά 6 (6) 2,88
Άκυρα 13
Σύνολο 222 (298)