Φοιτητικές Εκλογές 2018: Σύλλογοι που κατεβάζει ψηφοδέλτια η ΣΣΠ

Σύλλογοι που κατεβάζει ψηφοδέλτια η ΣΣΠ στις φοιτητικές εκλογές

 –

Αθήνα:

Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ 
Μαθηματικό ΕΚΠΑ
ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Θεσσαλονίκη:

Φυσικό ΑΠΘ
Πληροφορική ΑΠΘ
Ιστορικό-Αρχαιολογικό ΑΠΘ
Φιλολογικό ΑΠΘ
Φιλοσοφικό-Παιδαγωγικό ΑΠΘ
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ
ΠΑΜΑΚ

ΣΔΟ ΤΕΙ

ΣΕΥΠ ΤΕΙ

 –

Ιωάννινα:

Φυσικό 
Φιλολογία 
Μαθηματικό 
Μηχ. Η/Υ 
ΜΕΥ 
Ιατρική  
Ιστορικό 
Χημικό 
ΦΠΨ 
ΠΤΝ 
Οικονομικό 
ΠΤΕΤ 

Χαλκίδα:

ΣΔΟ ΤΕΙ