Ανακοίνωση της Αντεπίθεσης των Εκπαιδευτικών για το πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια:

 

– Επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης


– Χτύπημα των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων της νέας γενιάς και των εκπαιδευτικών

Η εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»(ΠΠΔΕ) υποβαθμίζει περεταίρω την αξία των πτυχίων και τα αποσυνδέει πλήρως από τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά.

Η πρόταση του ΙΕΠ, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ και του πορίσματος του υποτιθέμενου εθνικού διαλόγου για την παιδεία, στο οποίο προτείνεται ο διαχωρισμός της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) από το πτυχίο και η δημιουργία Σχολών Εκπαίδευσης, οι οποίες θα παρέχουν με το αζημίωτο φυσικά και μετά από πρακτική άσκηση την ΠΠΔΕ. Όλα αυτά δεν είναι καινούργια, προβλεπόταν από τους νόμους Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου, που όριζαν ότι οι εισακτέοι από το 2013-14 πρέπει να έχουν ΠΠΔΕ για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Το ΙΕΠ καθορίζει ως απαραίτητους όρους για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου, τους εξής: α)Γνώση του επιστημονικού αντικειμένου που καλείται να διδάξει ο εκπαιδευτικός και των αντικειμένων της συνολικής επιστημονικής περιοχής (π.χ. ο Χημικός να μπορεί να διδάξει όλες τις φυσικές επιστήμες), β)Παιδαγωγική και Ψυχο-παιδαγωγική εκπαίδευση, γ)Διδακτική ικανότητα του επιστημονικού πεδίου, δ)Πρακτική άσκηση εντός της σχολικής τάξης, επιβλεπόμενη από ειδικό, με χρονική διάρκεια που να επιτρέπει βελτίωση της διδακτικής εμπειρίας.

Καμία σχολή σήμερα δεν ανταποκρίνεται πλήρως σ΄ αυτούς τους όρους. Ειδικές δομές στα Πανεπιστήμια θα πιστοποιούν τα παραπάνω, εκδίδοντας ΠΠΔΕ το οποίο θα είναι απαραίτητο για πρόσληψη στο δημόσιο σχολείο, σε φορείς ιδιωτικούς (φροντιστήρια κ.α) και μη τυπικής εκπαίδευσης(ΙΕΚ, κ.α).

Το υπουργείο υιοθετώντας την εισήγηση του ΙΕΠ πετυχαίνει τα εξής:

  • Διαχωρίζει και αφαιρεί από το πτυχίο την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων των καθηγητικών σχολών και κατάργηση του επαγγελματικού δικαιώματος των πτυχιούχων αυτών των σχολών, να εργάζονται στο δημόσιο σχολείο καθώς πλέον του βασικού πτυχίου είναι απαραίτητο το ΠΠΔΕ για συμμετοχή σε ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών.
  • Δίνει στους ιδιώτες, αυτό το κομμάτι που αφαιρεί από τα πτυχία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο μια ήδη μεγάλη αγορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπου ανάλογα με τις απαιτήσεις και την οικονομική δυνατότητα του καθενός αγοράζονται οι ανάλογοι τίτλοι πιστοποίησης.
  • Αμφισβητεί εκτός από τα προγράμματα σπουδών των σημερινών καθηγητικών σχολών και τα ήδη υπάρχοντα πτυχία. Αυτό αφορά χιλιάδες αναπληρωτές και γενικά αδιόριστους εκπαιδευτικούς οι οποίοι χάνουν το δικαίωμα που είχαν μέχρι τώρα να εργάζονται στο δημόσιο σχολείο χρησιμοποιώντας μόνο το βασικό τους πτυχίο και με βίαιο τρόπο σπρώχνονται σε έναν αγώνα δρόμου για την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  • Ενώ τα μνημόνια απαγορεύουν τους διορισμούς στην εκπαίδευση τα τελευταία επτά χρόνια, το υπουργείο σήμερα αποπροσανατολίζει και χρησιμοποιεί το ΠΠΔΕ για να αποσυνδέσει το πτυχίο από την εργασία και στρέφει τη συζήτηση στα προσόντα που πρέπει να έχει ένας μελλοντικός εκπαιδευτικός. Για τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό (αν ποτέ υπάρξει τέτοιος) αμφισβητείται η μονιμότητα. Ο εκπαιδευτικός που έχει ένα βασικό πτυχίο, κατάφερε να βρει τα χρήματα και το χρόνο για να αποκτήσει το ΠΠΔΕ, έγινε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ στον οποίο έδωσε και πέτυχε και αφού κατάφερε να διοριστεί, τον αναλαμβάνει ο Μέντορας, ο οποίος τον επιμορφώνει και στο τέλος έρχεται η αξιολόγηση η οποία θα κρίνει αν τελικά θα μονιμοποιηθεί ή όχι.
  • Αμφισβητεί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Το πτυχίο τους, φανερά υποβαθμισμένο, σε σύγκριση με τα νέα προσόντα διορισμού δεν τους δίνει σήμερα το επαγγελματικό δικαίωμα να είναι εκπαιδευτικοί. Κάτι ανάλογο έχει ήδη συμβεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την εξομοίωση.
  • Τέλος η απαίτηση για πρακτική άσκηση για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς είναι φανερό ότι θα καλύψει, με φθηνό–τζάμπα εκπαιδευτικό προσωπικό, κενά στην εκπαίδευση, χτυπώντας τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών.

Με αγώνες να εμποδίσουμε να εφαρμοστούν όλα αυτά στην εκπαίδευση

Παλεύουμε για:

  • Πτυχία με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα
  • Μαζικοί διορισμοί – Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών
  • Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μετά τον διορισμό με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ