Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΟΚΔΕ στη Θεσσαλονίκη (video)

κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΟΚΔΕ στη Θεσσαλονίκη