Κάτω το νέο μνημόνιο!

Για μια κυβέρνηση των Εργαζομένων 

ΜΑΥΡΟ σε παλιούς και νέους μνημονικούς

Συνεχίζουμε στον δρόμο του ΟΧΙ!