Καταγραφή των πανελλαδικών αποτελεσμάτων της ΣΣΠ στις φοιτητικές εκλογές του 2024

Πόλεις Σχολές Ψήφοι Έδρες
Αθήνα Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ 3 (11) 0(0)
Γεωπονικό 5 (-) 0(0)
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ 7 (6) 0(0)
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ 5 (9) 0(0)
Σύνολο Αθήνα 4 (4) 20 (28) 0(0)
Θεσσαλονίκη Βαλκανικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ 8 (5) 0(-)
Πολιτικές Επιστήμες ΑΠΘ 10 (7) 1(1)
ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (Νηπιαγωγών) 8 (-) 2(-)
Χωροταξία ΑΠΘ 3 (-) 0(-)
Γεωλογία ΑΠΘ 25 (8) 5(2)
ΦΠ ΑΠΘ 3 (3) 0(1)
Κοινωνικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ 8 (7) 1(1)
Θεάτρου ΑΠΘ 1 (4)
Αγγλική Φιλολογία ΑΠΘ 8 (4) 1(1)
Γαλλική Φιλολογία ΑΠΘ 2 (2) 1(0)
Πληροφορική ΑΠΘ 1 (1)
Σύνολο Θεσσαλονίκη 11(9) 77 (41) 11(7)
Γιάννενα Φυσικό 46 (46) 3(2)
Χημικό 33 (23) 1(1)
ΠΤΝ 41 (49) 3(3)
ΠΤΔΕ 23 (42) 1(2)
Ιστορικό – Αρχαιολογικό 79 (49) 4(3)
Φιλοσοφία 35 (29) 5(5)
Ψυχολογία 8 (11) 2(2)
Πληροφορική 11 (14) 0(1)
ΒΕΤ 8 (5) 1(0)
Φιλολογία 7 (2) 1(0)
Μαθηματικό 4 (3) 0(0)
ΤΕΙ 6 (6) 0(0)
Οικονομικό 5 (-) 0(-)
Σύνολο Γιάννενα 13(14) 306 (281) 21(19)
Πάτρα Μηχανικοί Πληροφορικής 4 (7) 0(0)
Βιολογικό 9 (1) 0(0)
Σύνολο Πάτρα 2(2) 13 (8) 0(0)
Σύνολο 30 (29) 416 (354) 31(26)