Φοιτητικές Εκλογές 2023 – Αποτελέσματα της ΣΣΠ

Σύλλογος Ψήφοι Έδρες
Αθήνα Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ 11(15) 0(1)
Μαθηματικό ΕΚΠΑ 2 (-) 0(-)
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ 6(6) 0(0)
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ 9 (5) 0(0)
Σύνολο Αθήνα 4 (4) 28(32) 0(1)
Θεσσαλονίκη Βαλκανικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ 5(-) 0(-)
Πολιτικές Επιστήμες ΑΠΘ 7(14) 1(1)
Γεωλογία ΑΠΘ 8(13) 2(2)
ΦΠ ΑΠΘ 3(7) 1(1)*
Κοινωνικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ 7(14) 1(2)
Θεάτρου ΑΠΘ **(-) (-)
Αγγλική Φιλολογία ΑΠΘ 4(-) 1(-)*
Γαλλική Φιλολογία ΑΠΘ 2(2) 1(0)
Πληροφορική ΑΠΘ 1(3) 0
Σύνολο Θεσ/κη 9(9) 37 (87) 7(8)
Γιάννενα Φυσικό 46(47) 2(3)
Χημικό 23(18) 1(1)
ΠΤΝ 49(35) 3(3)
ΠΤΔΕ 42(23) 2(1)
Ιστορικό – Αρχαιολογικό 49(30) 3(2)
Φιλοσοφία 29(34) 5(8)
Ψυχολογία 11(9) 2(2)
Πληροφορική 14(10) 1(0)
ΒΕΤ 5(11) 0(1)
ΜΕΥ 1(3) 0(0)
Φιλολογία 2(6) 0(1)
Μαθηματικό 3(6) 0(0)
Ιατρική 1(5) 0
ΤΕΙ 6(-) (-)
Σύνολο Γι/να 14(13) 281(237) 19(20)
Πάτρα Μηχανικοί Πληροφορικής Π. Πατρών 7(5) 0(0)
Βιολογικό Π. Πατρών 1(-) 0(-)
Σύνολο Πάτρα 2(2) 8(12) 0(0)
Σύνολο 29 (28) 354 (368) 26(29)

*εκ περιτροπής έδρα
**Οι εκλογές δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη σε αυτόν τον Σύλλογο