Το Μεγάλο Παιχνίδι – Λέοπολντ Τρέπερ

Χρονολογία: Μάρτιος 2013 Β”  ’Εκδοση, Δεκέμβρης 2005 Α” “Εκδοση

Σελίδες: 476

Τιμή: 14 ευρώ

 

Σημείωμα του Εκδότη

Στην Πολωνία των νεανικών του χρόνων, ο Λεοπόλντ Τρέ-
περ αποκτώντας επαφή με το προλεταριάτο της βιομηχανικής πό-
λης Ντόμπροβα και συμμετέχοντας στους αγώνες του, ανακαλύπτει
το μέγεθος της εκμετάλλευσης, ενάντια στην οποία αγωνίζεται η
Οχτωβριανή Επανάσταση. Θεωρώντας το κομουνιστικό κίνημα σαν
το μόνο μέσο για τη λύση των προβλημάτων των εβραϊκών εθνικών
μειονοτήτων, φεύγει για ν’ αγωνιστεί στην Παλαιστίνη. Εκεί, βρί-
σκεται αντιμέτωπος με μια νέα μορφή εκμετάλλευσης: την αποικιο-
κρατία. Οι αγγλικές αρχές τον συλλαμβάνουν, τον εξορίζουν, κι έτσι
φτάνει στη Γαλλία. Μαζί με τους εβραίους πρόσφυγες, τους κατα-
διωγμένους από τα τσαρικά πογκρόμ και το ναζισμό, ρίχνεται και
πάλι στον αγώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας τον στέλνει στη
Μόσχα, για να συμπληρώσει τη θεωρητική του κατάρτιση. Περνώ-
ντας από τη Γερμανία, ανακαλύπτει βίαια τη χιτλερική πραγματικό-
τητα. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο που πλησιάζει, μπαίνει στις
υπηρεσίες πληροφοριών του Κόκκινου Στρατού και δουλεύει μέσα
από τις γραμμές των παράνομων αγωνιστών, μέχρι που οργανώνει
στο Βέλγιο και τη Γαλλία ένα φοβερό δίκτυο πληροφοριών για τη
γερμανική πολεμική μηχανή. Στο Βερολίνο, οι πράκτορές του δου-
λεύουν στην καρδιά του Ράιχ. Είναι η μεγάλη περιπέτεια της Κόκ-
κινης Ορχήστρας.
Η Άμπβερ, και στη συνέχεια μια ειδική υπηρεσία από τους καλύ-
τερους γερμανούς κατασκόπους, καταφέρνουν τα πρώτα χτυπήμα-
τα. Ο αρχηγός της Κόκκινης Ορχήστρας συλλαμβάνεται και ανοίγει
με τους αντιπάλους του μια περιπετειώδη «παρτίδα σκάκι», πετυ-
χαίνοντας τελικά να τους εξαπατήσει, μέσα σε καταστάσεις που για

πρώτη φορά αποκαλύπτει στα Απομνημονεύματά του.
Ο Λεοπόλντ Τρέπερ, όπως και οι περισσότεροι σύντροφοι συνα-
γωνιστές του θα πληρώσει στις σταλινικές εκκαθαρίσεις, μετά τον
πόλεμο, ένα βαρύ τίμημα. Οι συναντήσεις του με διάφορες προσω-
πικότητες τα χρόνια που βρίσκεται στις φυλακές, είναι γεμάτες ανα-
μνήσεις, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που θα μπορούσαν ποτέ να
έχουν για την Ιστορία. Μετά την αποφυλάκιση και την επίσημη απο-
κατάστασή του, θα γνωρίσει στην Πολωνία τους διωγμούς μιας κυ-
βέρνησης, που ποτέ δεν του συγχώρεσε τις επαφές με την εβραϊκή
κοινότητα που γλίτωσε από τα στρατόπεδα του θανάτου. Θα έπρεπε
να περιμένει να εκδηλωθεί ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυριών, για
να ξαναβρεί ο παλιός αρχηγός της Κόκκινης Ορχήστρας, εγκαταλεί-
ποντας πια την Πολωνία των προγόνων του, την ελευθερία.
Το Μεγάλο Παιχνίδι είναι, πάνω απ’ όλα, η γεμάτη μύθους,
αλλά αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που δεν δίστασε να παίξει τη
ζωή του κορώνα γράμματα, μια ζωή που είχε την εξαιρετική τιμή να
ορίζεται από τη μοίρα.