Κάτω το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη (Αφίσα της ΟΚΔΕ)