Πρώιμη εργατική τάξη κατά την Επανάσταση του 1821 (του Δημήτρη Κατσορίδα)

Κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε το βιβλίο


 

Αγαπητοί φίλοι/-ες, 

με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, έγραψα ένα μικρό βιβλίο, το οποίο επιχειρεί να δει από την πλευρά του εργατικού κινήματος, ποια ήταν η συμμετοχή των εργαζόμενων τάξεων σε αυτή. Για να το καταδείξουμε, παρακολουθήσαμε την ανάπτυξη, κατά τον 18ο αιώνα, της ανερχόμενης ελληνικής αστικής τάξης, αλλά και των αντίστοιχων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βέβαια προϋπέθεταν και την ύπαρξη αντίστοιχης μισθωτής εργασίας, έστω και σε πρώιμη μορφή.

 –

Επίσης, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε και την εμπειρία των κοινωνικών αγώνων, που εκδηλώθηκαν από τα πληβειακά στρώματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, τόσο ενάντια στους Οθωμανούς, όσο και ενάντια στις ανώτερες τάξεις των Ελλήνων κοτζαμπάσηδων, πλοιοκτητών κλπ., και να αναδείξουμε τους βασικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας, οι οποίοι είναι τελικά «οι από κάτω», οι αδικημένοι, οι καταπιεσμένοι, όλοι αυτοί που αναδεικνύουν ότι η Απελευθέρωση ξεπηδά από τη δράση των ανθρώπων.

 –

Δημήτρης Κατσορίδας