Κάτω η κυβέρνηση της φτώχειας και της βίας (αφίσα της ΟΚΔΕ)