Λεφτά για την υγεία και τις ανάγκες μας. Όχι για εξοπλισμούς και καταστολή (αφίσα της ΟΚΔΕ)