Στον δρόμο να σπάσουμε απαγορεύσεις και κρατική τρομοκρατία. Όλοι στην πορεία του Πολυτεχνείου (αφίσα της ΟΚΔΕ)