Νέα εγκύκλιος της Κυβέρνησης με μέτρα που παρατείνουν την αναστολή των εργασιακών δικαιωμάτων

Νέα εγκύκλιος της Κυβέρνησης με μέτρα που παρατείνουν την αναστολή των εργασιακών δικαιωμάτων

Η επικίνδυνη Κυβέρνηση “Μένουμε σπίτι” δημοσίευσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο που παρατείνει το καθεστώς ομηρίας που έχει επιβάλει στα δικαιώματα των εργαζομένων και παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους εργοδότες για να αναστείλουν τις συμβάσεις των εργαζομένων.

1) «Η αναστολή της υποχρέωσης του  εργοδότη  να καταχωρεί,  στο Π.Σ.   «ΕΡΓΑΝΗ»  του Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  κάθε  αλλαγή  ή  τροποποίηση  του ωραρίου  ή  της  οργάνωσης  του  χρόνου  εργασίας  των  εργαζομένων,  καθώς και  την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση,…παρατείνεται μέχρι και την24ηΑπριλίου 2020.» ενώ ταυτόχρονα δίνει  «παράταση της άδειας ειδικού σκοπού.. μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.».   Μέχρι τότε δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από καμία υπηρεσία στα ωράρια των εργαζομένων και οι εργοδότες μπορούν και με τον νόμο να μην δηλώνουν υπερωρίες και υπερεργασίας. Μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια όποτε θέλουν και όπως θέλουν χωρίς καμία ενημέρωση.

2) Νομοθετούν την  «Ανάκληση  της  αναστολής  συμβάσεων  εργασίας προσωπικού  για  έκτακτες,  κατεπείγουσες,  μη  αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες… στις εξής περιπτώσεις: α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων,  κατεπειγουσών,  μη  αναβαλλόμενων και  ανελαστικών αναγκών  για  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος. Στην  περίπτωση  αυτή,  ο χρόνος  που  οι  εργαζόμενοι  θα  απασχοληθούν  προς  κάλυψη  αυτής  της ανάγκης  είναι  χρόνος  εργασίας  και  αμείβεται  εξολοκλήρου  από τις επιχειρήσεις -εργοδότες.  Ο  χρόνος  αυτός  παρατείνει  για  ισόχρονο  την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών.» και «β. Στις λοιπές περιπτώσεις … επιχειρήσεις –εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξολοκλήρου από τις επιχειρήσεις -εργοδότες. Ο χρόνος αυτός  παρατείνει  για  ισόχρονο  την  αναστολή  των  συμβάσεων εργασίας μέχρι  συμπληρώσεως των  45  ημερών  που  διαρκεί  η  αναστολή αυτών. » Μπορεί λοιπών το κράτος και η εργοδοσία να επιτάξει εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή, και η αναστολή να παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των 45 ημερών. Επί της ουσίας ο εργοδότης μπορεί όποτε θέλει να αναστείλει την σύμβαση των εργαζομένων και αν τους χρειαστεί τους επαναφέρει στην εργασία είτε παρατείνοντας ημερολογιακά τις 45 ημέρες της αναστολής είτε όχι.

3) «επιχειρήσεις- εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, βάσει του άρθρου 11 της από 20/3/2020 ΠΝΠ(Α ́68), μπορούν να υποβάλλουν σταδιακά  και  για  διαφορετικό  αριθμό  εργαζομένων,  υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας αυτών, έως και τις 20/4/2020.Υποχρεούνται δε, να γνωστοποιήσουν στους εργαζόμενους αυθημερόν  (εγγράφως  ή  ηλεκτρονικά)  την  αναστολή  των  συμβάσεων εργασίας τους. Ως  ημερομηνία  έναρξης  αναστολής  των  συμβάσεων  εργασίας  των εργαζόμενων  των  ανωτέρω  επιχειρήσεων,  λογίζεται  η  ημερομηνία υποβολής  της  σχετικής  υπεύθυνης  δήλωσης  του  εργοδότη  στο  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. » Οι εργοδότες μπορούν να προχωρήσουν στην αναστολή της σύμβασης σε όσους εργαζόμενους θέλουν μέχρι και τις 20/4/2019 που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν σε αναστολή σύμβασης για 45 ημέρες πέραν την 20η Απρίλη.

Με την εγκύκλιο εκτός της έκτακτης αποζημίωσης των 800 ευρώ παραμένουν οι εργαζόμενοι με επισφαλείς συνθήκες εργασίας, όπως είναι όσοι αμείβονται με εργόσημο ή με τίτλους κτήσης, ενώ εγκλωβισμένοι είναι και οι εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας καθώς και το προσωπικό δημοτικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα δεν γνωρίζουμε την ακριβώς ισχύει για το επίδομα αυτό για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή για τους εργαζόμενους με ωρομίσθιο, που η Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα αποσαφηνίσει.

Είναι δεδομένο ότι με την πολιτική της  Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων   θρηνούμε ήδη από την εμφάνιση της πανδημίας 83 θύματα. Η αφορμή μπορεί να είναι ο κορωνοϊός, η αιτία όμως είναι η χρεοκοπία της οικονομίας και τα εφιαλτικά μέτρα που εφαρμόζονται με μεγάλη ένταση  εδώ και μια δεκαετία κατά των εργαζόμενων. Με την εμφάνιση της πανδημίας   με την μαύρη προπαγάνδα του «Μένουμε Σπίτι» η Κυβέρνηση  εφαρμόζει τα πιο σκληρά μέτρα που έχουμε δεί στους εργαζόμενους για να σώσει ότι μπορεί από  τις επιχειρήσεις. Η μαύρη προπαγάνδα του “Μένουμε σπίτι” είναι η τρομοκράτηση όλης της κοινωνίας με ένα  τερατώδες Κράτος Έκτατης Ανάγκης να  μας εγκλωβίζει  στην φτώχεια, σε αρρώστιες και πανδημίες. Υπηρετούν άψογα τις οδηγίες που δίνει η Ε.Ε. και όλες οι νεοφιλελεύθερες Κυβερνήσεις στον κόσμο. Έχουν εγκαθιδρύσει ένα Νέο Παγκόσμιο Σύστημα Εκμετάλλευσης που ήδη με στατιστικά της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) στις 18 Μαρτίου χάθηκαν 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ εκτιμάται  ότι 1,25 δισ. άνθρωποι κινδυνεύουν με απόλυση ή με μείωση του μισθού τους.

Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα πρέπει να αντισταθούμε στο  «Μένουμε Σπίτι» , να απαλλαχτούμε από την «ατομική ευθύνη» που μας έχουν επιβάλει και να προχωρήσουμε στην συλλογική δράση. Προσεχτικά και με τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξουμε την υγεία μας από τους μνημονιακόυς κανίβαλους και την εξάπλωση του κορωνοϊούνα διαμαρτυρηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο  με ενότητα και αλληλεγγύη, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε γειτονιά. Να προετοιμάσουμε και να οργανώσουμε  την Αντεπίθεση μας για  ,να ανατρέψουμε την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλους τους μνημονιακούς υπηρέτες  των επιχειρήσεων-κεφαλαίου, της ΕΕ και των δανειστών/τοκογλύφων να εγκαταστήσουμε μια δική μας κυβέρνηση, μια Κυβέρνηση των Εργαζομένων που θα εφαρμόσει άμεσα ένα πρόγραμμα σωτηρίας του ελληνικού λαού.

– Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη να είναι δωρεάν για όλους, άμεσες & μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών. Εθνικοποίηση υπό εργατικό έλεγχο της βιομηχανίας φαρμάκων

– Καμία εφαρμογή των ΠΝΠ. Καμία μείωση αποδοχών/ωρών εργασίας σε κανέναν  εργαζόμενο – Απαγόρευση των απολύσεων.

– Να διασφαλίσουν οι εργαζόμενοι τους μισθούς μας σε επιχειρήσεις που κλείνουν. Άμεση εθνικοποίηση των  τομέων-κλειδιά της οικονομίας για να ξηλώσουμε το Νέο Σύστημα Εκμετάλλευσης.

– Να ξηλώσουμε το Κράτος Έκτατης Ανάγκης και να εγκαθιδρύσουμε ένα πραγματικό Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας για όλους και ιδιαιτέρα για όλα τα αδύνατα στρώματα της κοινωνίας (φτωχούς, άνεργους, συνταξιούχους κλπ).

–  Να επιταχθούν όλα τα αποθέματα που είναι αναγκαία για την επιβίωση του πληθυσμού, καθώς και οι αλυσίδες μεταφοράς και διανομής τους.

– Δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

– Διαγραφή του χρέους για εξοικονομηθούν χρήματα ώστε να γίνουν όλα τα παραπάνω. Να βγούμε από το Ευρώ και την Ε.Ε. που είναι υπεύθυνη για την φτώχεια και την εξαθλίωση.

– Να απαγορευτεί κάθε νομοθετική δραστηριότητα της κυβέρνησης που δεν σχετίζεται με την εφαρμογή των παραπάνω.

 –

Αντεπίθεση των Εργαζομένων

Επικοινωνία:

Αθήνα, 6951 089 409
Θεσ/νίκη, 6982 268 508 – 2310 265 730
 email: [email protected]