Εκδήλωση για τη μέρα της Γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7/3