Ιωάννινα: Παράσταση Διαμαρτυρίας στα BRUNO Coffee Stores, Σάββατο 28/9

Στα “BRUNO” ζητάμε άδεια καλοκαιριού και παίρνουμε απόλυση…

ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ!

– 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9 ΣΤΙΣ 11:30

NIKOΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΝΑΤΟΛΗ)

 –

OΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ