Ιωάννινα: Παράσταση Διαμαρτυρίας στα BRUNO Coffee Stores για την απόλυση συναδέλφου, Τετάρτη3/7

Στα “BRUNO” ζητάμε άδεια καλοκαιριού και παίρνουμε απόλυση…

ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ!

 –

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7, 19:00

NIKOΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΑΝΑΤΟΛΗ)

– 

OΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ