Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: Όχι στην αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ 30 ΩΡΕΣ

Με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018, που ψηφίστηκε στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης (τροποποιεί το άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 1566/1985) από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ με τη στήριξη της ΝΔ, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί την αύξηση του εργασιακού ωραρίου και της υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο μέχρι τις 30 ώρες, μέσω της αναλυτικής απαρίθμησης εργασιών που μπορούν να ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο.

Η αύξηση του εργασιακού ωραρίου είναι ένα πρώτο βήμα που οδηγεί με σιγουριά στην άμεση αύξηση του διδακτικού ωραρίου (όπως απαιτούν οι «θεσμοί»), με στόχο την μεγαλύτερη μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, καθώς θα μειωθούν οι ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό σε συνδυασμό με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων που ψηφίστηκαν στον ίδιο πολυνόμο θα οδηγήσει σε απόλυση, ακόμη περισσότερους αναπληρωτές, ενώ θα εκτοξεύσει το πλήθος των υπεράριθμων μονίμων εκπαιδευτικών καθώς και το πλήθος των μετακινήσεων τους.

Ήδη η υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο μέχρι τις 30 ώρες την εβδομάδα αυξάνει εκτός από το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των δασκάλων καθώς η ώρα της επίβλεψης των σχολικών γευμάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται διδακτική. Ανάλογα οι εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και συγκεκριμένα στα Γενικά Λύκεια υποχρεούνται σε επίβλεψη των Δημιουργικών και Ερευνητικών εργασιών πέρα από το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Όλο και περισσότερες εργασίες που συνδέονται άμεσα με την εκπαιδευτική πράξη, χαρακτηρίζονται μη διδακτικές, αυξάνοντας έτσι ουσιαστικά το διδακτικό ωράριο με έμμεσο τρόπο.

Τέλος με την 30ωρη παραμονή στο σχολείο προσθέτουν μέσα στις διάφορες αναθέσεις εργασιών και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, με άλλα λόγια τη συμμετοχή στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Κανένας συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στο σχολείο για συμμετοχή σε διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Η ΟΛΜΕ πρέπει να πάρει απόφαση για απεργία «αποχή» από κάθε τέτοια διαδικασία.

Τα Δ.Σ. των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μας καλούν να εκτελούμε κανονικά το ωράριό μας, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας καθώς και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Να μην εφαρμόζουμε καμία εντολή για υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα. Είναι προφανές ότι, με τη λήξη αυτών των εξωδιδακτικών καθηκόντων αποχωρούμε από το σχολείο.

Είναι βέβαιο ότι, το επόμενο διάστημα θα επιχειρηθεί η θεσμοθέτηση σειράς αντιδραστικών μέτρων για την εκπαίδευση, που κάνουν επιτακτική την ανάγκη ανασυγκρότησης του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος και την επίλυση των προβλημάτων του. Με την ενεργοποίηση όλο και περισσότερων συναδέλφων, τη στήριξη των Γενικών Συνελεύσεων, να προετοιμάσουμε αγώνα διαρκείας για να σώσουμε τόσο τα εργασιακά μας δικαιώματα όσο και τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

e-mail: [email protected]