Αντεπίθεση των Εργαζομένων: Νέα Απόφαση βόμβα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις άδειες των εργαζομένων

Νέα Απόφαση βόμβα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις άδειες των εργαζομένων

Εκδικάζοντας την έφεση κατά της απόφασης C-214/16, το Εφετείο Αγγλίας και Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο) αποφάσισε:

 1) “ότι ο εργαζόμενος δεν μπορεί να μεταφέρει και, ενδεχομένως, να σωρεύσει έως τη λήξη της σχέσης εργασίας, την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που δεν έχει λάβει επί πλείονες συναπτές περιόδους αναφοράς, εξαιτίας της άρνησης του εργοδότη να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές.” Στην υπάρχουσα νομοθεσία σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η νόμιμη άδεια του εργαζομένου μέχρι το τέλος του έτους μεταφέρεται για το επόμενο έτος. Mάλιστα πρέπει,  βάση της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας  ο εργοδότης να αποζημιώσει των εργαζόμενο με τις διπλές αποδοχές για τις μέρες αδείας που δεν του έχουν καταβληθεί.

2) Η  απόφαση λέει ξεκάθαρα ότι σε  περίπτωση που ο εργοδότης χορηγεί στον εργαζόμενο μόνο άδεια άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να επιτύχει δικαστικά την άσκηση του δικαιώματος άδειας μετ’ αποδοχών. Βάση της εργατικής νομοθεσίας σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν εργάζεται με υπαιτιότητα του εργοδότη πρέπει να του καταβληθούν οι αποδοχές για τις μέρες αυτές.

Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια δίνουν γραμμή σε όλα τα δικαστήρια στις χώρες της Ε.Ε. για το πως θα μεταφράζουν τους νόμους και πως θα συμπεριφέρονται σε όποιους εργαζόμενους φτάνουν μέχρι την Αστική Δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Οι τελευταίες φασιστικού τύπου αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων  του Αρείου Πάγου (νομιμοποίηση 12μερής συνεχούς εργασίας, «διευθυντικό δικαίωμα» της εργοδοσίας να μετακινεί τους εργαζόμενους όπου θέλει χωρίς να συνιστά βλαπτική μεταβολή, νομιμοποίηση της απλήρωτης εργασίας και εξίσωση της επίσχεσης εργασίας με την οικειοθελή παραίτηση ) ενισχύουν τον δεσποτισμό του εργοδότη.

Την ίδια ώρα ο Τσίπρας συμφωνεί με τους θεσμούς να  μετατρέψει την Εργατική Νομοθεσία σε  Κώδικα Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθμίσεων Εργασίας συμπυκνώνοντας και αποσαφηνίζοντας όλους τους μνημονιακούς νόμους και τις αποφάσεις Ευρωπαϊκών και Ελληνικών δικαστηρίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2018.

Παλιοί και νέοι μνημονιακοί για άλλη μια φορά μας στέλνουν πρόβατα στην σφαγή.  Οι εργαζόμενοι, οι νέοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα πρέπει να εξεγερθούμε απέναντι στον πόλεμο που μας έχουν επιβάλει για να τσακίσουμε όλους τους αντεργατικούς  μνημονιακούς νόμους και να επιβάλλουμε τον μόνο Νόμο που μπορεί να μας απαλλάξει από την αδικία του καπιταλισμού. Τον Νόμο Που Είναι Το δίκιο του Εργάτη.

Αντεπίθεση των Εργαζομένων