Προβολή Ταινίας: Φράουλες και Αίμα (The strawberry statement). Κυριακή 22/1, ώρα 18:00