Φοιτητικές Εκλογές 2016: Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ΣΣΠ

https://sosialistiki-spoudastiki-pali.blogspot.gr/2016/05/blog-post_79.html

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΣΣΠ

Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2015

Αθήνα 

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 549(465) 55.56              6
ΠΚΣ 160(257) 16.19              2
ΔΑΠ 140(179) 14.17              2
Ναυπηγοί (ανεξάρτητοι) 59(73) 5.97              1
ΕΑΑΚ 21(38) 2.12
Αγ. Κινήσεις 5(-) 0.5
Πορεία 5(-) 0.5
Bloco 5(-) 0.5
ΣΣΠ 3(3) 0.3
Λευκά 6(8)
ΣΥΝΟΛΟ 988(1050)

Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 129 (136) 41,28 4
ΕΑΑΚ 108(141) 34,73 3
ΠΚΣ 55(58) 17,68 2
ΣΣΠ 5(5) 1,61
Bloco 5(-) 1,61
ΑΡΕΝ -(14)
Λευκά 9(10) 2,89
ΣΥΝΟΛΟ 311 (364)

 –

Μαθηματικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 195 (194) 39,47 4
ΠΚΣ 144(187) 29,15 3
ΕΑΑΚ 131(145) 26,52 2
Αγ. Κινησεις 7(10) 1,42
Bloco 6(-) 1,21
ΣΣΠ 3(-) 0,61
ΑΡΕΝ -(50)
Λευκά 8(17) 1,62
ΣΥΝΟΛΟ 494 (603)

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΣΣΠ 31(46) 62 4
ΠΚΣ 10(20) 20 2
ΔΑΠ 6(8) 12 1
ΕΑΑΚ 2(8) 4
Λευκά 1(4)
ΣΥΝΟΛΟ 50(86)

Φυσικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 65(73) 38,69 3
ΣΣΠ 29(41) 17,26 2
ΔΑΠ 28(44) 16,67 2
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ 27(31) 16,07 1
Αγ.Κινησεις 16 (17) 9,52
ΑΦΠ(ΠΑΣΠ) -(28)
ΑΡΕΝ -(16)
Λευκα 3(6) 1,79
ΣΥΝΟΛΟ 168(256)

Χημικοί-Μηχανικοί

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 81(72) 56,64 5
ΣΣΠ 22 (19) 15,38 2
ΕΑΑΚ 18(-) 12,59 1
ΠΚΣ 16(21) 11,19 1
ΑποΧημ -(45)
Λευκά 6(9) 4,20
ΣΥΝΟΛΟ 143(166)

Ιστορικό-Αρχαιολογικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 154(152) 48,13 5
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ 74(-) 23,12 3
ΠΚΣ 73(66) 22,81 3
ΕΑΑΚ 8(82) 2,5
ΣΣΠ 5(-) 1,56
ΑΡΕΝ -(20)
Αγ.Κινήσεις -(9)
Λευκά 6 (6) 1,88
ΣΥΝΟΛΟ 320(335)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 1546(1613) 70,05 8
ΠΚΣ 204 (220) 9,24 1
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ 189(264) 8,56 1
ΠΑΣΠ 175(321) 7,93 1
Bloco 29(-) 1,31              
ΣΣΠ 15(24) 0,68
Λευκα 49(53) 2,22
ΣΥΝΟΛΟ 2207(2625)

Αλεξανδρούπολη

Ιατρική

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 106(147) 34,75 3
ΕΑΑΚ 66(85) 21,64 2
ΠΚΣ 60(53) 19,67 2
Αλλα Δεξιά 47(-) 15,41 2
ΣΣΠ 8(13) 2,62
Αγ. Κινήσεις 5(8) 1,64
Λευκα 13(10) 4,26
ΣΥΝΟΛΟ 305(316)

Ιωάννινα

Ιστορικό – Αρχαιολογικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 69(83) 33,99 3
ΔΑΠ 56 (46) 27,59 2
ΠΑΣΠ 34 (123) 16,75  2
ΣΣΠ 20 (13)          9,85 1
ΕΑΑΚ 12 (22) 5,91 1
Αγ. Κινήσεις 8 (12) 3,94
Λευκά 4 1,97
ΣΥΝΟΛΟ 203 (303)

Μαθηματικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 90 (122) 47,62 4
ΠΚΣ 67 (58) 35,45 3
Αγ. Κινήσεις 11 (15) 5,82               
ΣΣΠ 4 (3) 2,12
ΕΑΑΚ 4 (8) 2,12
Λευκά 13 (3) 6,88
ΣΥΝΟΛΟ 189 (209)

Φιλολογικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 81 (56) 55,86 4
ΠΚΣ 52(59) 35,86 3
ΕΑΑΚ 6 (15) 4,14               
ΣΣΠ 1 (2) 0,69
ΑΡΕΝ -(4)
ΠΑΣΠ – (3)
Λευκά 1(5)
ΣΥΝΟΛΟ 145 (140)

Ιατρική

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 200 (193) 43,96 3
ΠΚΣ 126 (132) 27,69 2
ΕΑΑΚ 59 (53) 12,97 1
Αγ. κιν. 26 (38) 5,71 1
Άλλα δεξιά 24 (92) 5,27
ΣΣΠ 8 (-) 1,76
Λευκά 12 (12) 2,64
ΣΥΝΟΛΟ 450 (558)

Φυσικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 60(78) 55,05 5
ΑΓ.ΚΙΝ. 18 (25) 16,51 2
ΔΑΠ 15(31) 13,76 1
ΣΣΠ 12 (-) 11,01 1
ΕΑΑΚ -(13)
ΠΑΣΠ -(3)
Λευκά 4(3) 3,67
ΣΥΝΟΛΟ 109 (153)

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 29 (26) 34,52 2
ΠΚΣ 26 (25) 30,95 2
ΕΑΑΚ 24 (44) 28,57 2
ΣΣΠ 5 (-) 5,95

1

Λευκά 0(2) 0
ΣΥΝΟΛΟ 84 (97)

ΠΤΕΤ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 14 (36) 50 4
ΕΑΑΚ 5(-) 17,86 1
ΑΓ.ΚΙΝ 4(-) 14,29 1
ΣΣΠ 3(-) 10,71 1
ΔΑΠ –  (27)
ΠΑΣΠ -(1)
Λευκά 2(1) 7,14
ΣΥΝΟΛΟ 28(65)
 

Νηπιαγωγών

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 33 (36) 56.9 4
ΔΑΠ 18() 31.03 2
ΕΑΑΚ 4() 6.90 1
ΣΣΠ 2() 3.45
ΠΑΣΠ 1() 1.72
Λευκά 0()
ΣΥΝΟΛΟ 58(66)

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 75 (90) 48.08 5
ΠΚΣ 56 (56) 35,90 3
ΕΑΑΚ 20 (31) 12,82 1
ΣΣΠ 4 (-) 2,56
Λευκά 1(7) 0,64
ΣΥΝΟΛΟ 156

Χαλκίδα

ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 402 70,05  5
ΠΑΣΠ 110 19,29  1
ΠΚΣ 42 7,35  1
ΣΣΠ 4(3) 0,70
ΛΕΥΚΑ 13 2,27
ΣΥΝΟΛΟ 571