Τετάρτη 24/6, 19:00, ανοιχτή συγκέντρωση – εκδήλωση της ΟΚΔΕ στη Θήβα. ΟΧΙ στη νέα συμφωνία. Ρήξη τώρα με ΕΕ-ΔΝΤ!

Ανοιχτή συγκέντρωση – εκδήλωση της ΟΚΔΕ στη Θήβα

Τετάρτη 24/6, 19:00 στην κεντρική πλατεία

ΟΚΔΕ ΑΦΙΣΑ 4-2015 net