Φοιτητικές Εκλογές 2015: Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ΣΣΠ

https://sosialistiki-spoudastiki-pali.blogspot.gr/2015/05/blog-post_16.html#more

Αθήνα

 

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 465(291) 44,29 3
ΠΚΣ 257(329) 24,48 2
ΔΑΠ 179(220) 17,05 1
Ναυπηγοί (ανεξάρτητοι) 73(73) 6,95 1
ΕΑΑΚ 38(37) 3,62
ΑΡΕΝ 27(34) 2,57
ΣΣΠ 3(-) 0,29
Λευκά 8(4)    
ΣΥΝΟΛΟ 1050(988)    

Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΕΑΑΚ 141(142) 38,74 4
ΠΑΣΠ 136(165) 37,36 3
ΠΚΣ 58(58) 15,93 2
ΑΡΕΝ 14(12) 3,85
ΣΣΠ 5(-) 1,37
Λευκά 10(4)    
ΣΥΝΟΛΟ 364(415)    

Θεσσαλονίκη

Πληροφορική

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΣΣΠ 46(22) 53,48 4
ΠΚΣ 20(20) 23,25 1
ΕΑΑΚ 8(13) 9,3 1
ΔΑΠ 8(14) 9,3 1
Λευκά 4(2)    
ΣΥΝΟΛΟ 86(73)    

Φυσικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 73(78) 28,63 3
ΔΑΠ 44(56) 16,86 1
ΣΣΠ 41(35) 16,07 1
ΕΑΑΚ 31(38) 12,16 1
ΑΠΦ(πρωην ΠΑΣΠ) 28(-) 10,98 1
Αγ.Κινησεις 17(24) 6,66 1
ΑΡΕΝ 16(13) 6,27 1
Λευκα 6(8)    
ΣΥΝΟΛΟ 255(289)    

Χημικοί Μηχανικοί

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 72(70) 43,37 4
Αποχημ 45(30) 27,10 3
ΠΚΣ 21(22) 12,65 1
ΣΣΠ 19(14) 11,44 1
Λευκά 9(6) 5,42
ΣΥΝΟΛΟ 166(142)  

Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΕΑΑΚ 138(118) 27,38 3
ΔΑΠ 134(102) 26,59 3
ΠΚΣ 129(133) 25,60 2
ΑΡΕΝ 47(23) 9,33 1
Αγ. Κινήσεις 17(-) 3,37
ΣΣΠ 5(9) 0,99
Λευκά 34(17)  
ΣΥΝΟΛΟ 504(626)  

Αγγλική Φιλολογία

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 75(115) 41,43  5
ΠΚΣ 43(28) 23,75  2
ΕΑΑΚ 28(0) 15,46 2
ΑΡΕΝ 16(26) 8,83 1
Αγ. Κινήσεις 11(-) 6,08 1
ΣΣΠ 6(43) 3,31
ΠΑΣΠ 0(8) 0
Λευκα 9(6) 4,97  
ΣΥΝΟΛΟ 181(222)    

Μαθηματικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 102(100) 36,69 3
ΠΚΣ 77(55) 27,70 3
ΕΑΑΚ 48(37) 13,26 2
Ανεξάρτητοι (Δεξιά) 25(40) 8,99 1
ΑΡΕΝ 12(15) 4,32
Αγ κιν 11(15) 3,96
ΣΣΠ 1(-) 0,36  
Λευκα 2(3)    
ΣΥΝΟΛΟ 278(279)    

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 1611(1599) 61,42 7
ΠΑΣΠ 321(447) 12,24 1
ΕΑΑΚ 264(191) 10,06 1
ΠΚΣ 220(203) 8,39 1
ΑΡΕΝ 130(110) 4,96 1
ΣΣΠ 24(16) 0,91
Λευκα 53(41)    
ΣΥΝΟΛΟ 2623(2607)    

Αλεξανδρούπολη

Ιατρική

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 147(195) 46,52 4
ΕΑΑΚ 85(118) 26,9 3
ΠΚΣ 53(52) 16,77 2
ΣΣΠ 13(7) 4,11
Αγ. Κινήσεις 8(16) 2,53
Λευκα 10(13)    
ΣΥΝΟΛΟ 316(423)    

Ιωάννινα

Ιστορικό – Αρχαιολογικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΑΣΠ 123(143) 40,59 3
ΠΚΣ 83(93) 27,39 2
ΔΑΠ 46(96) 15,18 1
ΕΑΑΚ 22(30) 7,26 1
ΣΣΠ 13(4) 4,29
Αγ. Κινήσεις 12(12) 3,96
Λευκά 4    
ΣΥΝΟΛΟ 303(382)    

Μαθηματικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 122(174) 58,37 4
ΠΚΣ 58(52) 27,75 2
Αγ. Κινήσεις 15(23) 7,18 1
ΕΑΑΚ 8(6) 3,83
ΣΣΠ 3(-) 1,44
Λευκά 3(1)    
ΣΥΝΟΛΟ 209(264)    

Φιλολογικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 59(64) 42,14 4
ΔΑΠ 56(123) 40,00 2
ΕΑΑΚ 15(-) 10,71 1
ΑΡΕΝ 4(17) 2,86
ΠΑΣΠ 3(144) 2,14
ΣΣΠ 2(4) 1,43
Λευκά 1(5)    
ΣΥΝΟΛΟ 140(357)    

Χημικό

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΠΚΣ 63(52) 56,76 4
ΑΡΕΝ 24(14) 21,63 2
ΔΑΠ 15(23) 9,01 1
ΣΣΠ 8(-) 3,60
ΕΑΑΚ 4(2) 1,80
Λευκά 2(3)    
ΣΥΝΟΛΟ 111(94)    

Δράμα

 

ΣΤΕΓ ΤΕΙ Δράμας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΑΦΚ(Ανεξάρτητοι) 141(120) 66,82 5
ΔΑΠ 56(32) 26,54 2
ΠΚΣ 11(11) 5,21
ΣΣΠ 3(7) 1,42
Λευκά 0(3)
ΣΥΝΟΛΟ 211(173)    

 

Χαλκίδα

ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας

Παράταξη Ψήφοι % Έδρες
ΔΑΠ 457(505) 70,63 5
ΠΑΣΠ 137(132) 21,17 1
ΠΚΣ 46(52) 7,11 1
ΣΣΠ 3(1) 0,46
Λευκά 4(9)
ΣΥΝΟΛΟ 647(706)