Δώρο Πάσχα: Παραμένει Δικαίωμα!

Το Δώρο Πάσχα (ΔΠ) είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα από την Εθνική Γενική ΣΣΕ για όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα αν εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με μηνιαίο μισθό ή με ημερομίσθιο, αν είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη και δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η μη καταβολή του. Δεν επιτρέπεται επίσης η καταβολή του σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα και πρέπει να αποδοθεί στους εργαζόμενους έως και την μεγάλη Τετάρτη (1 Μαΐου 2024), διαφορετικά αποτελεί αυτόφωρο αδίκημα. Ακόμη δεν επιτρέπεται και θεωρείται άκυρη κάθε προφορική ή γραπτή συμφωνία για μη καταβολή του ΔΠ και είναι παράνομος ο εξαναγκασμός της επιστροφής του σε μετρητά στον εργοδότη.

Για τον υπολογισμό του συνυπολογίζονται οι ημέρες: α) κανονικής ή/και αναρρωτικής άδειας (για την οποία δεν καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ), β) άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας, γ) επίσημων αργιών ή ημιαργιών, δ) άδειας εξεταστικής (για μαθητές/φοιτητές) και δ) επίσχεσης εργασίας. Αντίθετα δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες α) αδειών άνευ αποδοχών και αναρρωτικής άδειας (για την οποία καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας), β) αδικαιολόγητης απουσίας, γ) απεργίας ή στάσης εργασίας. Επίσης ΔΠ ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που είτε απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε αποχώρησαν οικειοθελώς.

Πως υπολογίζεται το δώρο;

Η βάση για τον υπολογισμού του ΔΠ είναι οι μέσες τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και

β) Οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση υφίσταται. Ανάμεσα σε αυτές είναι:

  • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας και υπερεργασίας.
  • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή/αργίες ή σε νυκτερινές ώρες.
  • Η αξία του χορηγούμενου γεύματος, επιδότησης κατοικίας ή τα οδοιπορικά έξοδα.
  • Τα bonus/πριμ (αν δεν υπάρχει ρήτρα επιφύλαξης περικοπής τους).
  • Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.

Ολόκληρο το δώρο του Πάσχα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν στον ίδιο εργοδότη, από την 1/1 έως και την 30/4 του τρέχοντος έτους. Για όσους πληρώνονται με μισθό είναι το ½ του μισθού και για όσους με ημερομίσθιο είναι 15 ημερομίσθια.

Εάν η σχέση εργασίας διήρκησε λιγότερο δικαιούνται 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να υπολογίζεται και η προσαύξηση του επιδόματος αδείας.

Υπολογισμός ΔΠ

Που εργάστηκαν
Εργαζόμενοι Όλο το διάστημα 1/1-30/4 Μικρότερο διάστημα
Μηνιαίου μισθού (Μισθός/2) x 1,04166 ((ημερολ/κές ημέρες της Εργ. Σχεσ. x μισθό)/240) x 1,04166
Ημερομισθιού (15x ημερ/σθιο) x 1,04166 ((ημερολ/κές ημέρες Εργ. Σχεσ./8) x ημερ/σθιο)) x 1,04166

Απέναντι στην συνολική επίθεση που δεχόμαστε στα εργασιακά μας δικαιώματα πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε καταπάτηση τους. Καλούμε κάθε συνάδελφο/ισσα, να αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και αυθαιρεσίας του εργοδότη και να επικοινωνήσει μαζί μας, για να οργανώσουμε από κοινού την διεκδίκησή μας.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

Αθήνα: 697 861 3964

Θεσσαλονίκη: 694 375 0806

Ιωάννινα: 694 947 4425

Πάτρα: 697 219 9295