ΣΣΠ: Όλοι στις εκδηλώσεις μνήμης και στις διαδηλώσεις του Πολυτεχνείου