Πραγματοποιήθηκαν μετά από 3 χρόνια οι φοιτητικές εκλογές, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη σημαντική αποδυνάμωση των αστικών δυνάμεων ΔΑΠ και ΠΑΣΠ. Η ΣΣΠ ενισχύθηκε σε μια σειρά συλλόγων, παρά τη μείωση της συμμετοχής κατά πάνω από 10.000. Παρακάτω τα αποτελέσματα της ΣΣΠ στους Συλλόγους που κατέβηκε.

Πιο κάτω θα βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες με τους 28 συλλόγους φοιτητών που κατέβηκε η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη(ΣΣΠ).

 

Σύλλογος Ψήφοι Έδρες
Αθήνα Μηχανολόγοι ΕΜΠ 15 1
ΧΜ ΕΜΠ 6 0
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ 6 0
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ 5 0
Σύνολο Αθήνα 4 (5) 32(32) 1(0)
Θεσσαλονίκη Φυσικό 28 2
Πολιτικές Επιστήμες 14 1
Γεωλογία 13 2
ΦΠ 7 1
Κοινωνικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ 14 2
Ιστορικό 4 0
Χωροτάκτες Μηχανικοί 2 0
Γαλλική Φιλολογία 2 0
Πληροφορική 3 0
Σύνολο Θεσ/νίκη 9(9) 87(95) 8(7)
Γιάννενα Φυσικό 47 3
Χημικό 18 1
ΠΤΝ 35 3
ΠΤΔΕ 23 1
Ιστορικό-Αρχαιολογικό 30 2
Φιλοσοφία 34 8
Ψυχολογία 9
Πληροφορική 10 0
ΒΕΤ 11 1
ΜΕΥ 3 0
Φιλολογία 6 1
Μαθηματικό 6 0
Ιατρική 5 0
Σύνολο Γιαννενα 13(12) 237(186) 20(10)
Πάτρα Μηχανικοί Πληροφορικής Π. Πατρών 5 0
Μηχανικοί Πληροφορικής Π. Πελοποννήσου 7 0
Σύνολο Πάτρα 2(-) 12(-) 0(-)
Σύνολο 28 (26) 368 (313) 29(17)

 

Οι αναλυτικοί πίνακες με τους 28 συλλόγους φοιτητών που κατέβηκε η Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη(ΣΣΠ):

ΑΘΗΝΑ

Φ.Σ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΕΑΑΚ 118(67) 45,38 4 (2)
ΠΚΣ 73(60) 28,08 3 (2)
ΠΑΣΠ 37(128) 14,23 1(4)
BLOCO 13(27) 5 1(1)
ΣΣΠ 6(10) 2,31
ΔΑΠ – (15)
ΛΕΥΚΑ 8(10) 3,13
ΑΚΥΡΑ 5 (13)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 255(317) 9
Φ.Σ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 108(67) 38,16 4(3)
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ 91(58) 32,16 3(2)
ΕΑΑΚ 41(32) 14,49 1(1)
ΣΣΠ 15(-) 5,3 1(-)
Πορεία 7(-) 2,47
ΔΑΠ – (90) – (3)
ΠΑΣΠ – (6)
ΜΠΛΟΚΟ – (3)
ΛΕΥΚΑ 13 (15) 4,72
ΑΚΥΡΑ 8 (7)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 275 (267) 9
Φ.Σ. ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 179(475) 37,06 4 (7)
ΠΚΣ 151(184) 31,26 4 (3)
BLOCO 65(6) 13,46 2 (-)
ΕΑΑΚ 60(34) 12.88 1 (-)
ΣΣΠ 5(-) 1,04 – (-)
ΠΑΣΠ 2(4) 0,41
ΛΕΥΚΑ 4(11) 0,85
ΑΚΥΡΑ 17 (38)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 466(714) 11
Φ.Σ. ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 391(437) 34,97 4 (2)
ΔΑΠ 305(706) 27,28 3(4)
ΠΑΣΠ 202(845) 18,07 2(4)
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ 79(89) 7,07 1(-)
ΕΑΑΚ 75(114) 6,71 1(-)
BLOCO 24(95) 2,15 – (1)
ΣΣΠ 6(5) 0,54
ΑΓ.ΚΙΝ. – (5)
ΠΟΡΕΙΑ – (3)
ΛΕΥΚΑ 5(16)
ΑΚΥΡΑ 31 (94)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 1087 (2217) 11

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φ.Σ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 114(82) 57,58 5(3)
ΣΣΠ 28 (23) 14,14 2 (1)
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 19 (52) 9,59 1 (2)
ΑΓ. ΚΙΝ. 17 (19) 8,58 1 (1)
ΔΑΠ –  (46) -(2)
ΠΟΡΕΙΑ –  (2) -(-)
ΛΕΥΚΑ 20(2) 10,10  
ΑΚΥΡΑ 6 (8)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 198 (222)   9

 

Φ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 75 (169) 33,04 4 (5)
ΠΚΣ 71  (51) 31,28 3 (2)
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 45  (51) 19,82 2 (1)
ΜΠΛΟΚΟ 15  (7) 6,61 1 (-)
ΣΣΠ 14 (-) 6,17 1 (-)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» – (85) -(3)
ΛΕΥΚΑ 7 (6) 3,08  
ΑΚΥΡΑ 9 (10)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 227 (369)   11

 

Φ.Σ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 36 (29) 63,16 6 (7)
ΣΣΠ 13  (-) 22,81 2 (-)
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 3  (-) 5,26 1 (-)
ΔΑΠ – (13) 0 – (2)
ΛΕΥΚΑ 5 (2) 8,77  
ΑΚΥΡΑ 1(1)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 57 (44)   9

 

Φ.Σ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 27 (23) 47,37 5 (3)
ΕΑΑΚ 19  (24) 33,33 4 (3)
ΣΣΠ 7  (3) 12,28 1 (1)
ΔΑΠ 3  (33) 5,26 1 (4)
ΛΕΥΚΑ 1 (1) 1,75
ΑΚΥΡΑ 1 (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 57 (84) 11

 

Φ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΣΙΝΔΟΣ)
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 44 (-) 74,57 5 (-)
ΣΣΠ 14  (-) 23,72 2 (-)
ΛΕΥΚΑ 1 (-) 1,69  
ΑΚΥΡΑ 1 (-)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 59 (-)   7

 

ΦΣ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 93 (76) 43,66 5 (4)
ΠΚΣ 64 (73) 30,04 3 (3)
ΕΑΑΚ 26 (43) 12,20 2 (2)
ΔΑΠ 15 (41) 7,04 1 (2)
ΣΣΠ 4 (4) 1,87 – (-)
ΜΠΛΟΚΟ 4 (3) 1,87  
ΛΕΥΚΑ 7 (4) 3,28  
ΑΚΥΡΑ 4 (7)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 213 (244)   11

 

Φ.Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 77 (-) 52,03 4 (-)
ΠΚΣ 43 (25) 29,05 2 (3)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» 13 (-) 8,78 1 (-)
ΣΣΠ 3 (32) 2,02 – (3)
ΔΑΠ –  (15) – (1)
ΛΕΥΚΑ 12 (1) 8,10  
ΑΚΥΡΑ 4 (4)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 148 (73)   7

 

Φ.Σ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 49 (15) 72,05 5 (3)
ΕΑΑΚ 6  (-) 8,82 1 (-)
ΔΑΠ 4  (33) 5,88 1 (2)
ΑΡΔΙΝ 3  (-) 4,41 – (1)
ΣΣΠ 2 (9) 2,94 – (1)
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 1 (-) 1,47 – (-)
ΛΕΥΚΑ 3 (0) 4,41  
ΑΚΥΡΑ 1 (2)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 68 (57)   7

 

Φ.Σ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ& ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΕΑΑΚ – ΑΡΕΝ 21 (27) 51,22 6 (3)
ΠΚΣ 15 (14) 39,02 4 (1)
ΜΠΛΟΚΟ 2 (1) 4,88 1 (-)
ΣΣΠ 2 (-) 4,88 – (-)
ΔΑΠ – (12)
ΛΕΥΚΑ – (2)  
ΑΚΥΡΑ – (6)  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 41 (55)   11

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Φ.Σ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 97 (94) 58,08 5(5)
ΣΣΠ 47 (23) 28,14 3 (1)
ΔΑΠ 17(41) 10,18 1(2)
ΑΓ.ΚΙΝ. – (10) 0(1)
ΛΕΥΚΑ 6 (7) 3,59
ΑΚΥΡΑ 9 (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 167 (175)   9
Φ.Σ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 71 (66) 50,00 5(3)
ΔΑΠ 25 (80) 17,61 2 (4)
ΣΣΠ 23 (11) 16,19 1 (1)
ΠΟΡΕΙΑ 13 (3) 9,15 1 (0)
ΑΓ.ΚΙΝ. 5 (10) 3,52
ΕΑΑΚ – (4)
ΛΕΥΚΑ 5 (2) 3,52
ΑΚΥΡΑ 7 (13)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 142 (176)   9
Φ.Σ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 38 (22) 30,65 3 (5)
ΔΑΠ 36 (59) 29,03 3 (2)
ΣΣΠ 35 (16) 28,23 3 (1)
ΕΑΑΚ 8 (-) 6,45 – (-)
ΜΠΛΟΚΟ 5 (0) 4,03 – (-)
ΛΕΥΚΑ 2 (1) 1,61
ΑΚΥΡΑ 9 (2)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 124 (98)   9
Φ.Σ. ΒΕΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 142 (74) 88,75 6 (6)
ΣΣΠ 11 (0) 6,88 1 (-)
ΔΑΠ – (18) – (1)
ΛΕΥΚΑ 7 (4) 4,38
ΑΚΥΡΑ 7 (5)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 160 (107)   7
Φ.Σ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΣΣΠ 34 (-) 87,18 8 (-)
ΠΚΣ 4 (-) 10,26 1(-)
ΛΕΥΚΑ 1 (-) 2,56
ΑΚΥΡΑ (-)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 39 (-)   9
Φ.Σ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΕΑΑΚ 18 (-) 43,90
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» 11 (-) 26,82
ΣΣΠ 9 (-) 21,95  
ΛΕΥΚΑ 3 (-) 7,32
ΑΚΥΡΑ 3(-)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 41 (-)   7
Φ.Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 29 (60) 46,03 3 (5)
ΠΚΣ 28 (15) 44,44 3 (2)
ΣΣΠ 6 (13) 9,52 1 (-)
ΛΕΥΚΑ 0 (2)
ΑΚΥΡΑ 7 (2)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 63 (90)   7
Φ.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 159 (161) 50,31 4 (3)
ΔΑΠ 95 (-) 30,06 2 (-)
ΕΑΑΚ 34 (38) 10,75 1 (1)
ΑΓ. ΚΙΝ. 11 (28) 3,48 – (-)
ΣΣΠ 5 (16) 1,58 – (-)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» ΔΑΠ – (183) – (3)
ΛΕΥΚΑ 11 (5) 3,79
ΑΚΥΡΑ 11 (8)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 315 (431)   7
Φ.Σ. ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 122 (134) 36,55 3 (4)
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ» 94 (-) 27,49 3 (-)
ΠΚΣ 77 (129) 22,65 2 (4)
ΕΑΑΚ 27 (12) 8,15 1 (0)
ΣΣΠ 10 (13) 3,02 – (1)
ΛΕΥΚΑ 7 (2) 2,11
ΑΚΥΡΑ 10 (11)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 337 (289)   9
Φ.Σ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 50 (119) 39,28 4 (5)
ΔΑΠ 31 (40) 24,60 3 (2)
ΣΣΠ 30 (16) 23,80 2 (1)
ΜΠΛΟΚΟ 7 (-) 5,55 – (-)
ΕΑΑΚ 4 (5) 3,17 – (-)
ΠΟΡΕΙΑ – (10) – (1)
ΑΓ. ΚΙΝ. – (6)
ΛΕΥΚΑ 4 (1) 3,17
ΑΚΥΡΑ (4)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 126 (200)   9
Φ.Σ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 69 (43) 59,48 4 (2)
ΣΣΠ 18 (36) 15,51 1 (2)
ΔΑΠ 14 (77) 12,06 1 (3)
ΕΑΑΚ 14 (2) 12,06 1 (-)
ΛΕΥΚΑ 1 (3) 0,86
ΑΚΥΡΑ 11 (7)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 116 (168)   7
Φ.Σ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 89 (97) 55,27 4 (4)
ΠΚΣ 62 (55) 38,50 3 (2)
ΣΣΠ 6 (12) 3,72 – (-)
ΕΑΑΚ – (14) – (1)
ΑΓ.ΚΙΝ. – (2)
ΛΕΥΚΑ 4 (3) 2,48
ΑΚΥΡΑ 13 (7)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 161 (183)   9
Φ.Σ. ΜΗΧ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 47 (29) 45,63 4 (1)
ΔΑΠ 25 (54) 24,27 2 (3)
ΑΓ. ΚΙΝ. 16 (11) 15,53 – (1)
ΕΑΑΚ 9 (31) 8,73 – (2)
ΣΣΠ 3 (9) 2,91 – (-)
ΛΕΥΚΑ 3 (5) 2,91
ΑΚΥΡΑ 5 (9)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 103 (139)   7

 

ΠΑΤΡΑ

ΣΤΕΦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 163 (287) 42,89 3 (4)
ΠΑΣΠ 85 (91) 22,36 2 (1)
ΔΑΠ 78 (52) 20,52 1 (1)
ΕΑΑΚ 35 (24) 9,21 1 (1)
ΣΣΠ 7 (-) 1,84 – (-)
ΜΠΛΟΚΟ 7 (-) 1,84
ΛΕΥΚΟ 8 (16) 2,10
ΑΚΥΡΑ 38 (24)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 380 (470)   7
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ % ΕΔΡΕΣ
ΠΚΣ 226 (274) 38, 56 3 (3)
ΠΑΣΠ 124 (69) 21,16 2 (1)
ΕΑΑΚ 94 (85) 16,04 1 (1)
ΔΑΠ 93 (263) 15,87 1 (2)
ΑΡΔΙΝ 25 (*) 4,26 – (-)
ΜΠΛΟΚΟ 6 (5) 1,02 – (-)
ΣΣΠ 5 (-) 0,85 -(-)
ΛΕΥΚΟ 8 (12) 1,36
ΑΚΥΡΑ 13 (21)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ 586 (708)   7

*το 2019 το ΑΡΔΙΝ είχε κατέβει με την εκλογική συνεργασία ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ, οπότε στις ψήφους των ΕΑΑΚ στην σχολή το 2019 συγκαταλέγονται και αυτές του ΑΡΔΙΝ.