Επιτροπή Αλληλεγγύης στους διωκόμενους, Μαζί στον Αγώνα (Αφίσα και Blog)

https://mazistonagona.blogspot.com/