Πρώτα οι Άνθρωποι, όχι τα Κέρδη και το Σύστημά τους (Αφίσα της ΟΚΔΕ)