Συναυλία αλληλεγγύης στους μετανάστες στη Θεσσαλονικη, Πέμπτη 5/3