Πάτρα: Εκδήλωση-συζήτηση της ΟΚΔΕ για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, Παρασκευή 15/11