Κάτω τα νέα αντεργατικά μέτρα! Κείμενο Παρέμβασης της ΟΚΔΕ

Πατήστε πάνω εικόνα:

4sel